gostynin24

 •  
  NOVABUD2
 •  
  petecki gostynin 1000x300
 •  
  mrowka2
 •  
  Irek2
 •  

  garstka

 • WOJ
 • reklama g24 catering dietetyczny
 • MK
 • torun.jpg
 • ES.png

Displaying items by tag: Piotr Ogłodziński

wtorek, 01 września 2020 10:56

Czym jest służebność i jakie są jej rodzaje?

Służebność jest ograniczonym prawem rzeczowym, którego celem jest zwiększenie użyteczności nieruchomości lub zaspokojenie potrzeb określonej osoby fizycznej poprzez ograniczenie sposobu korzystania z cudzej nieruchomości.

Kategoria: Porady prawne

Instytucja apelacji w postępowaniu cywilnym jest uregulowana w art. 367-3911 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U z 2019, poz. 1460 z późn. zm.).

Kategoria: Porady prawne
czwartek, 12 września 2019 12:00

Zachowek – podstawowe informacje

Śmierć bliskiej osoby prowadzi do konieczności uregulowania spraw majątkowych między spadkobiercami.

Kategoria: Porady prawne

Darowizna jest umową uregulowaną w art. 888-902 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2018 poz. 1025 z późń. zm). Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888 k.c).

Kategoria: Porady prawne
czwartek, 06 września 2018 13:38

Podział majątku wspólnego małżonków

Jak podzielić majątek wspólny małżonków i jakie są tego koszty.

Kategoria: Porady prawne

Małżonkowie są obowiązani do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i wierności oraz współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli (art. 23 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U z 2017, poz. 682 z późn. zm.)). Wspólne pożycie oznacza istnienie między małżonkami więzi duchowej, fizycznej oraz gospodarczej. 

Kategoria: Porady prawne
poniedziałek, 05 marca 2018 17:09

Czy można sporządzić testament wspólny?

Dziedziczenie jest na tyle powszechną instytucją prawa, że każdy z nas powinien znać podstawowe zasady z nim związane. Aby zabezpieczyć spadkobierców przed negatywnymi skutkami sporządzenia nieważnego testamentu przydatne mogą okazać się informacje zamieszczone w poniższym artykule.

Kategoria: Porady prawne
wtorek, 09 stycznia 2018 19:59

Czym jest najem okazjonalny?

Umowa najmu okazjonalnego jest bardziej skomplikowana niż zwykła umowa najmu. Zawarcie takiej umowy jest korzystniejsze dla wynajmującego bowiem gwarantuje skuteczniejszą ochronę własności. Wielu najemców obawia się zawierać takie umowy – uważają bowiem, że eksmisja jest bardziej prawdopodobna niż w przypadku zwykłej umowy. Rzetelni najemcy nie powinni się jednak niczego obawiać.

Kategoria: Porady prawne
sobota, 18 listopada 2017 19:42

Kiedy stracimy prawo jazdy

Zbyt szybka jazda, przewożenie zbyt dużej ilości osób czy prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu to tylko część przewinień, za które możemy stracić uprawnienia do kierowania pojazdami.

Kategoria: Porady prawne
sobota, 14 października 2017 09:30

Rękojmia za wady towaru

Sprzedaż na rzecz konsumentów jest obecnie regulowana dwoma aktami prawnymi. Z dniem 25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz. U. 2017, poz. 683, z późn. zm.).

Kategoria: Porady prawne
 • BGrobelska.png
 • ZJaniszewski.jpg
 • MSCichon.jpg
 • TZielinski.jpg
 • EOkraska.jpg
 • MKossowska.jpg
 • WKryszkowska.jpg
 • JMichalak.jpg

NAJNOWSZE KOMENTARZE


Geodezja