gostynin24

 •  
  Irek2
 •  
  NOVABUD3
 •  

  b

 •  

  garstka

 •  
  petecki gostynin 1000x300
 •  
  mrowka2
 • Suwala.png
 • MK
 • reklama g24 catering dietetyczny
sobota, 19 września 2020 11:46

Ludowy cwaniaczek z Leśniewic zabrał głos

Pod artykułem „Augustyniak i jego stołki”

https://gostynin24.pl/index.php/publicystyka/item/4338-augustyniak-i-jego-stolki

niejaki Łukasz K. stanął w obronie koalicji PSL-PO w naszym Powiecie, choć jak sam pisze - Nie to, że bronię, ale Powiat potrafi cokolwiek wywalczyć, otrzymać dotację itp. Jakie są osiągnięcia Gminy lub Miasta?

Postanowiłem sprawdzić osiągnięcia dotacyjne Powiatu, Miasta i Gminy i w poniedziałek rano wysłałem do trzech wymienionych placówek zapytanie o dotacje w latach 2019-2020. Z Miasta i Gminy uzyskałem wiadomość i pod felietonem zamieszczam szczegółowy opis uzyskanych dotacji. Z Powiatu nie mam danych, nadal czekam na odpowiedź, ale mogę się z każdym założyć, że pozyskane środki z zewnątrz są mniejsze niż Miasta, które uzyskało ok. 9,5 mln zł i być może mniejsze nawet niż Gminy – ok. 2,6 mln zł. Za tydzień wszystko się wyjaśni, dam znać. 

To nie przypadek, że Łukasz K. broni peeselowego towarzystwa. Wspomniany jegomość to pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie zarządzanego przez PSL-PO, syn sołtysa z Leśniewic - działacza PSL i wnuczek posła na Sejm w PRL z lat 70. ubiegłego wieku, oczywiście z ZSL. Kosiniak 2020 też jest mu bliski. Ludowy cwaniaczek z Leśniewic chciał błysnąć i prawie mu się udało, jednak kiedy zwróciłem uwagę na powiązania z PSL - otrzymałem odpowiedź:

Nic nie zabolało, wolę podyskutować merytorycznie i na argumenty. Ale wiem, że z pisowskim betonem się nie da w żaden sposób, tym bardziej z "pseudoredaktorami" od nich uzależnionymi, zatem dobrej nocy życzę wieszcząc niechybny koniec Państwa zarazie.

f1

Jak Powiat potrafi cokolwiek wywalczyć to najlepiej widać w modernizacjach dróg powiatowych, o które dopominają się mieszkańcy Powiatu. Skupię się tylko na zmodernizowanej drodze w rodzinnych Leśniewicach bohatera felietonu. Jest tam droga powiatowa i aby ją poprawić do kosztów inwestycji w kwocie 40 tys. zł dołożyła się właśnie Gmina, a nawet jeden z mieszkańców. Starosta i cała jego świta powinni podziękować wójtowi Edmundowi Zielińskiemu za wsparcie, a tu proszę - takie podjazdy.

Nie dziwota, że ludzie na wioskach mają gdzieś PSL czy tam ZSL. Proszę przeanalizować tylko ostatnie wyniki wyborów na Prezydenta, to może coś zaświta. W wielkiej Gminie Gostynin na Władysława Kosiniaka-Kamysza oddano zaledwie 184 głosy, w przeliczeniu na procenty jest to zaledwie 3,14. Nawet w Pacynie, skąd pochodzi Waldemar Pawlak tygrysek dostał lanie.

Coś pan tam w poście bąkał o zarazie? Rozumiem, że chodziło o słowa prezydenta Andrzeja Dudy z kampanii prezydenckiej, gdzie mówił, że dla polskiej gospodarki koalicja PO-PSL była gorsza niż koronawirus. Mam nadzieję i mocno w to wierzę, że mieszkańcy Powiatu w najbliższych wyborach samorządowych dokonają skutecznej weryfikacji i wszystkich farbowanych sołtysów... o przepraszam - farbowanych lisów pogonią w siną dal.

W oczekiwaniu na odpowiedź ze Starostwa (14 dni obowiązuje) jeszcze raz podaję sumę pozyskanych pieniędzy przez Miasto – 9,5 mln zł i Gminę 2,6 mln zł gratulując dobrego wyniku.

Z pozdrowieniami dla peeselowo-zeteselowej braci, a szczególnie dla syna sołtysa z Leśniewic.

Andrzej Adamski

 

Gmina w latach 2019-2020 r. otrzymała dofinansowania:

1.       Podpisanie umów o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019"- 5 sołectw - 50 000 zł

2.       Podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pt. : „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego" wyposażenie pracowni informatycznej w szkole podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku ok. 100000 zł

3.       Podpisanie umów o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020"- 6 sołectw- 60 000 zł

4.       Podpisanie umowy o dotacje na zadanie „Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej  w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu-poprawa warunków i wzbogacenie oferty rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej" wartość zadania 4 962 136,00 zł, wnioskowane środki 1 557 600 zł. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Program „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej- EDYCJA 2020"

5.       „Przebudowa drogi w miejscowości Rębów" Urząd Marszałkowski 95 000 zł

6.       „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary oraz budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów-Aleksandrynów" dofinansowanie 803 750 zł

 

Miasto w latach 2019-2020 r. otrzymało dofinansowania: 

2019 rok

Wartość projektu ogółem

Tytuł projektu

 

Nazwa programu

Kwota dofinansowania w PLN

 

176 034,71

Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program: Infrastruktura domów kultury

87 000,00

 

92 250,00

Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

2019 r. – 24 000,00

2020 r. – 49 000,00

RAZEM: 73 000,00

 

SP1 – 104 952,00

SP5 – 80 893,00

RAZEM : 185 845,00

 

Remont i doposażenie szkolnych kuchni i stołówek

Moduł 3: Wieloletni Rządowy Program Posiłek w szkole i w domu

SP1 – 80 ,000

SP5 – 64 609,00

RAZEM: 144 609,00

 

7 641,20

Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2019 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego

3 820,60

 

33 460,00

W poszukiwaniu zdrowego powietrza

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019

 

 

16 730,00

208 500,00

Realizator projektu: Miejskie Centrum Kultury

Jarmark Świętego Jakuba

Fundacja PZU

20 000,00

 

 1. 11 992,50

 

 

 

 1. 25 000,00

1. Remont ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego TULIPAN w Gostyninie

 

2. Modernizacja ujęcia wody na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego BRATOSZEWO w Gostyninie

-Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MIAD MAZOWSZE 2019

 

 

 1. 4 797,00 -MIAD

2 398,50- środki własne

ROD Tulipan

 

 1. 10 000,00 – MIAD

5 000,00 – środki własne ROD Bratoszewo

18 230,00

Realizator projektu: Miejskie Centrum Kultury

Gostynińskie Oblicza - Niepodległa

Program Wieloletni NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022:

Koalicje dla Niepodległej

18 230,00

 

1 028 108,69

Przyszłość zaczyna się dziś

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

 

948 796,19

 

1 409 033,40

Przebudowa drogi miejskiej – ul. Bolesława Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej – ul. Jana Kochanowskiego wraz ze zjazdami w Gostyninie

 

 

Fundusz Dróg Samorządowych

 

986 323,38

 

(Decyzja o dofinansowaniu – rok 2019; w 2019 roku wpłynęła do budżetu miasta kwota dotacji w wysokości: 489 139,00zł, realizacja zadania rok 2020)

 

355 223,80

Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Gostyninie

 

Fundusz Dróg Samorządowych

 

232 768,00

 

(Dotacja w całości wpłynęła do budżetu miasta w 2019 roku, realizacja zadania rok 2020)

 

 

585 820,47zł

Funkcjonowanie Punktów opieki nad dziećmi do lat 3 BAJKOWY ZAKĄTEK i ZACZAROWANA KRAINA oraz Klubu dziecięcego UŚMIECH MALUCHA na terenie miasta Gostynina

Resortowy Program Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019

MODUŁ 2

 

198 000,00:

Punkt opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy Zakątek” – 72 000,00zł

Punkt opieki nad dziećmi do lat 3 „Zaczarowana Kraina” - 72 000,00zł

Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha” – 54 000,00zł

 

 

186 820,00

Wykonanie prac konserwatorskich fresków z wizerunkami czterech Ewangelistów

znajdujących się w budynku dawnej cerkwi p.w.

Św. Mikołaja Cudotwórcy

wraz z transferem do Sali Muzealnej w Zamku Gostynińskim

 

Środki z budżetu państwa będące w dyspozycji Mazowieckiego

Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków

 

 

140 000,00

 

84 600,00

Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie

Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych

48 500,00

 

3 456 123,00

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarzadzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Program priorytetowy 3.3 „Ochrona atmosfery 3.3 SOWA – oświetlenie zewnętrzne”

 

Pożyczka: 3 456 123,00

 

40 000,00

Prace remontowe kwatery żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu parafialnym przy ul. Ostatniej w Gostyninie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

40 000,00

Zadanie zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego

 

(Decyzja o dofinansowaniu – rok 2019; dofinansowanie – rok 2020)

 

7 709,00

 

 

Dziecięcy wehikuł czasu

Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem

w ramach Projektu Grantowego Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014 – 2020

Konkurs nr 2/2019/G

 

 

 

 

4 905,00

(Decyzja o dofinansowaniu – rok 2019; dofinansowanie – rok 2020)

 

 

24 680,00

 

 

 

Spacerując po Gostyninie

Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem

w ramach Projektu Grantowego Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014 – 2020

Konkurs nr 8/2019/G

 

 

 

 

15 703,00

(Decyzja o dofinansowaniu – rok 2019; dofinansowanie – rok 2020)

 

 

5 837 134,00

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie polegająca na budowie zaplecza socjalno-sanitarnego oraz boiska treningowego na potrzeby Miejskiego Klubu Sportowego Mazur Gostynin wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami

Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2019

2020- 1 000 000,00

2021 – 1 500 000,00

RAZEM: 2 500 000,00

 

 

2020 rok

Wartość projektu ogółem

Tytuł projektu

 

Nazwa programu

Kwota dofinansowania w PLN

 

69 800,00

Zdalna Szkoła (zakup sprzętu komputerowego dla 3 Szkół podstawowych do zdalnego nauczania)

Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś I powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

69 800,00

 

74 850,00

Zdalna Szkoła+ (zakup sprzętu komputerowego dla 3 Szkół podstawowych do zdalnego nauczania)

Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś I powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

74 850,00

 

104 752,00

Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Gostynina

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020

104 752,00

 

129 690,00

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Gostynina – modernizacja i edukacja

Program Ograniczania Przestępczości i aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka 2020

100 000,00

 

16 969,81

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie m miasta Gostynina w 2020 roku

Ogólnopolski program finansowania usuwanie wyrobów zawierających azbest

16 969,81

23 000,00

ŚwiętujeMy cud nad Wisłą

Program Wieloletni Niepodległa na lata 2017-2020

Koalicje dla Niepodległej

20 500,00

1 152 344,00

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 dla gmin i powiatów

1 152 344,00

 

 

 

 

VIDEO fb yt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komentarze  

-3 # zyga 2020-09-27
Popieram pana, i dodam, że odznaczenia strażaków dawali prawie wszystkim na hucznych zebraniach, po których strach było chodzić wiejskimi drogami, tak liczne towarzystwo było pijaniutkie, a krzyże kawalarskie do 1992 r. dostawali wszyscy odchodzący na emeryture, bo był to tzw. krzyż chlebowy, za który doliczano jakieś pieniądze.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+12 # Cwaniaczka 2020-09-25
Chłop ze wsi wyjdzie ale..........
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-5 # ..... 2020-09-25
a tobie wyszła -słoma z butów
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+19 # poruszony 2020-09-25
Panie Łukaszu, czy może Pan napisać coś o pracy w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie? Jak Pana zatrudniono, czy w drodze konkursu, czy w inny sposób?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+4 # Łukasz Kołodziejski 2020-09-26
Zakończyłem już tę dysputę i nie muszę odpowiadaćć osobie ukrywającej się pod nickiem.
Ale oczywiście, nie będąc posądzanym o "kolesiostwo" (jak to w przypadku rozdawnictwa stołków władzy obecnej) odpowiem. Jak dobrze Pan wie, wszelkie stanowiska w administracji publicznej są obsadzane w ramach konkursu (z wyjątkiem pomocniczych). Oczywiście, takowy konkurs wygrałem lata temu (spełnione zostały oczywiście wszystkie warunki podane w ogłoszeniu konkursowym), nie będąc przez nikogo "popychanym", "obsadzanym", etc.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-1 # Były urzędnik 2020-09-28
Cytuję Łukasz Kołodziejski:
Zakończyłem już tę dysputę i nie muszę odpowiadaćć osobie ukrywającej się pod nickiem.
Ale oczywiście, nie będąc posądzanym o "kolesiostwo" (jak to w przypadku rozdawnictwa stołków władzy obecnej) odpowiem. Jak dobrze Pan wie, wszelkie stanowiska w administracji publicznej są obsadzane w ramach konkursu (z wyjątkiem pomocniczych). Oczywiście, takowy konkurs wygrałem lata temu (spełnione zostały oczywiście wszystkie warunki podane w ogłoszeniu konkursowym), nie będąc przez nikogo "popychanym", "obsadzanym", etc.

Ile osób startowało w konkursie?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-2 # To ja 2020-09-27
Panie, nie rozśmieszaj Pan ludzi.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-6 # Łukasz 2020-09-25
Dzień dobry, Drodzy Czytelnicy.
Na wstępie chciałbym się Państwu przedstawić. Nazywam się Łukasz Kołodziejski. Jestem dumny ze swojego nazwiska, dlatego proszę o nieużywanie skrótów typu „Łukasz K.”. Nie jestem żadnym poszukiwanym przestępcą.
Korzystając z chwili czasu, pozwolą Państwo, że odniosę się do tych wypocin powyżej, „stworzonych” przez niejakiego adamskiego (celowo z małej, by po ostatnich wydarzeniach podkreślić brak szacunku).
Nie zwykłem staczać się do tak rynsztokowego poziomu w internetowej dyskusji, lecz gdy pan adamski zdecydował się uderzyć w moją rodzinę, postanowiłem odpłacić pięknym za nadobne. Na początek trochę merytoryki.
Nie musząc wysyłać pism do urzędów i czekać na tamtejsze odpowiedzi, potrafię – jak każdy inteligentny człowiek - korzystać z Internetu. Z informacji zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz oficjalnej stronie FB Powiatu Gostynińskiego przeczytałem o następujących dofinansowaniach:
1. ,,Przebudowa drogi nr 1422W Gostynin- Skrzany – Nowa Wieś - granica województwa” - 348 151,50 zł
2. ,,Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa (odc. m. Trębki – m. Białka)” – 1 212 680,00 zł.
3. „Przebudowę-modernizacje odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec – Zaborów Nowy w m. Rybne i Zaborów Nowy” - 250 000 zł.
4. Grant finansowy w wysokości na zakup komputerów przenośnych w ramach Ogólnopolskiego Programu "Zdalna Szkoła" – 70 000 zł.
5. Dotacja na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 22 000 zł.
6. „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2020” - 109 192,00 €. (EURO).
7. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (IV)" - wartość projektu EFS: 8 445 356,90 PLN, w tym dofinansowanie z UE 7 117 746,79 PLN, z tego Wartość projektu PUP: 8 179 106,90PLN oraz środki na finansowanie podatku VAT: 266 250,00 PLN
8. Adaptacja budynku przy ul. Ozdowskiego 1 na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gostyninie - 738 000 zł dofinansowania.
9. Adaptacja budynku przy ul. 3-go Maja 45 w Gostyninie na potrzeby domu pomocy społecznej – 3 700 000 mln zł.
Podsumowując powyższe kwoty, daje nam to liczbę w wysokości ponad 14,5 mln zł. Pragnę zaznaczyć, że ww. dofinansowania są jedynie z okresu maja 2020 do dziś. Pańska wierchuszka szczyci się mniejszymi kwotami w ciągu dwóch lat. Dodatkowo, wymienił pan kwotę prawie 3,5 mln zł na oświetlenie z NFOŚiGW. JEST TO POŻYCZKA! Którą mieszkańcy będą musieli spłacić. Proszę nie wprowadzać Czytelników w błąd.
Nie zanudzając dłużej Państwa liczbami, odniosę się teraz do osobistych zarzutów pana adamskiego. Na wstępie proponuję zasięgnąć znaczenia słowa „ludowy”. Jeśli chciał mi Pan owym przymiotnikiem ubliżyć, to świadczy jedynie o wątpliwym poziomie pańskiej wiedzy. „Ludowy” znaczy powszechny, ogólny. Owszem, kieruję się go do ludności wiejskiej, ale czy chciał pan ubliżyć komuś z racji wiejskiego pochodzenia, wiedząc, że gros czytelników (i wyznawców pańskiej partii) to ludzie ze wsi? Wtedy naprawdę byłby pan głupi. Ale jestem skłonny w to uwierzyć.
W aspekcie rodziny uderzył pan w mojego dziadka, Józefa. Owszem, był on posłem z ramienia ZSL w latach 1972-1980. Zapomniał pan jedynie, o wielu innych jego obejmowanych funkcjach, które mogą mieć znaczenie w rozumieniu przez Czytelników. I tak po kolei:
1. Przewodniczący Rady Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyninie w latach jej świetności.
2. Radny Wojewódzkiej Rady w Płocku oraz Radny Powiatu Gostynin.
3. Członek Rady Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
4. Członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Gostynińskiej.
5. Członek Rady Emerytów i Rencistów w Gostyninie.
6. Sołtys oraz Prezes OSP w Leśniewicach, do końca życia jej członek – odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
Jakby tego było mało - wieloletnia działalność społeczna na terenie ziemi gostynińskiej oraz województwa mazowieckiego, m.in. w postaci wybudowania Szkoły Podstawowej w Leśniewicach, przystanków autobusowych oraz wiejskich sklepów. Dodatkowo, z racji pełnionych funkcji, ciągła pomoc mieszkańcom w „załatwianiu” wszelkich spraw, o które było ciężko w PRL, a której obecnie mogą nam się wydawać błahe i śmieszne. Za całość swej działalności odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Osobiście, nigdy nie wziął nic „dla siebie”, jak potrafią czynić obecni politycy. Zawsze kierował się pomocą drugiemu człowiekowi oraz wartościami, o których ludzie pana pokroju być może nawet nie słyszeli. Jeśli się mylę, proszę wskazać choć jedną osobę, którą skrzywdził swoją działalnością. Jako Poseł na Sejm do Warszawy jeździł autobusem, by co weekend zjeżdżać i pomagać na roli. Nadmienię jedynie, że za te wszystkie lata pracy otrzymywał do końca życia emeryturę w wysokości 800 złotych. „Tak się nachapał”. Prędzej powinien mieć ulicę swego imienia (o co oczywiście nigdy nie posunąłbym się wnioskować) niż być branym po śmierci na języki przez jakiegoś fotografa/pismaka latającego za burmistrzem średniej wielkości miasta na zachodnim Mazowszu.
Ale po co ja o tym piszę? Przecież pan doskonale o tym wie. Parę lat temu, gdy nie uderzyła panu „pisowa” woda sodowa, pisał pan o moim dziadku pochwalny artykuł do książki o Gostyninie. Zapewne zebrane materiały od mojej rodziny posiada pan gdzieś w swym pseudodziennikarskim archiwum. Dodatkowo, proponuję skupić się na swojej rodzinie. Pańska żona np. z tego co wiem najpierw była wyznawczynią Śniecikowskiego, a teraz biega za Kalinowskim. Trochę chorągiewkowo. Ale czego się dziwić po osobach z obecnej partii rządzącej – tam też siedzą ludzie z PRL-u.
A byłbym zapomniał. Skoro tak wspaniale jest w Mieście i Gminie Gostynin, ludziom żyje się dostatnio, dzięki rządom obecnych, to czemu pański syn rozwozi po mieście pizzę i kebaba? Co prawda, żadna praca nie hańbi, ale synowi takich strażnikom moralności i obrońców porządku w Gostyninie nie przystoi.
Przepraszam wszystkich Państwa za kilka powyższych zdań, które nie goszczą w moim słownictwie na co dzień. To wynik reakcji na obłudę i zwykłe sprowokowania. Pozdrawiam wszystkich normalnych czytelników. A pan, panie adamski, skończ już tę wojenkę, którą zacząłeś, bo najzwyczajniej w świecie ludzi to nie interesuje. Mam nadzieję, że spotkamy się w cztery oczy, gdzie będę mógł dobitniej przedstawić panu swoje argumenty. Może nawet na Langenfeld, może nawet w ten weekend 
Z wyrazami szacunku.
Do wszystkich.
Prócz pana.
Łukasz Kołodziejski
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+1 # prorok 2020-09-25
Cytuję Łukasz:
Dzień dobry, Drodzy Czytelnicy.
Na wstępie chciałbym się Państwu przedstawić. Nazywam się Łukasz Kołodziejski. Jestem dumny ze swojego nazwiska, dlatego proszę o nieużywanie skrótów typu „Łukasz K.”. Nie jestem żadnym poszukiwanym przestępcą.
Korzystając z chwili czasu, pozwolą Państwo, że odniosę się do tych wypocin powyżej, „stworzonych” przez niejakiego adamskiego (celowo z małej, by po ostatnich wydarzeniach podkreślić brak szacunku).
Nie zwykłem staczać się do tak rynsztokowego poziomu w internetowej dyskusji, lecz gdy pan adamski zdecydował się uderzyć w moją rodzinę, postanowiłem odpłacić pięknym za nadobne. Na początek trochę merytoryki.
Nie musząc wysyłać pism do urzędów i czekać na tamtejsze odpowiedzi, potrafię – jak każdy inteligentny człowiek - korzystać z Internetu. Z informacji zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz oficjalnej stronie FB Powiatu Gostynińskiego przeczytałem o następujących dofinansowaniach:
1. ,,Przebudowa drogi nr 1422W Gostynin- Skrzany – Nowa Wieś - granica województwa” - 348 151,50 zł
2. ,,Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa (odc. m. Trębki – m. Białka)” – 1 212 680,00 zł.
3. „Przebudowę-modernizacje odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec – Zaborów Nowy w m. Rybne i Zaborów Nowy” - 250 000 zł.
4. Grant finansowy w wysokości na zakup komputerów przenośnych w ramach Ogólnopolskiego Programu "Zdalna Szkoła" – 70 000 zł.
5. Dotacja na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 22 000 zł.
6. „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2020” - 109 192,00 €. (EURO).
7. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (IV)" - wartość projektu EFS: 8 445 356,90 PLN, w tym dofinansowanie z UE 7 117 746,79 PLN, z tego Wartość projektu PUP: 8 179 106,90PLN oraz środki na finansowanie podatku VAT: 266 250,00 PLN
8. Adaptacja budynku przy ul. Ozdowskiego 1 na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gostyninie - 738 000 zł dofinansowania.
9. Adaptacja budynku przy ul. 3-go Maja 45 w Gostyninie na potrzeby domu pomocy społecznej – 3 700 000 mln zł.
Podsumowując powyższe kwoty, daje nam to liczbę w wysokości ponad 14,5 mln zł. Pragnę zaznaczyć, że ww. dofinansowania są jedynie z okresu maja 2020 do dziś. Pańska wierchuszka szczyci się mniejszymi kwotami w ciągu dwóch lat. Dodatkowo, wymienił pan kwotę prawie 3,5 mln zł na oświetlenie z NFOŚiGW. JEST TO POŻYCZKA! Którą mieszkańcy będą musieli spłacić. Proszę nie wprowadzać Czytelników w błąd.
Nie zanudzając dłużej Państwa liczbami, odniosę się teraz do osobistych zarzutów pana adamskiego. Na wstępie proponuję zasięgnąć znaczenia słowa „ludowy”. Jeśli chciał mi Pan owym przymiotnikiem ubliżyć, to świadczy jedynie o wątpliwym poziomie pańskiej wiedzy. „Ludowy” znaczy powszechny, ogólny. Owszem, kieruję się go do ludności wiejskiej, ale czy chciał pan ubliżyć komuś z racji wiejskiego pochodzenia, wiedząc, że gros czytelników (i wyznawców pańskiej partii) to ludzie ze wsi? Wtedy naprawdę byłby pan głupi. Ale jestem skłonny w to uwierzyć.
W aspekcie rodziny uderzył pan w mojego dziadka, Józefa. Owszem, był on posłem z ramienia ZSL w latach 1972-1980. Zapomniał pan jedynie, o wielu innych jego obejmowanych funkcjach, które mogą mieć znaczenie w rozumieniu przez Czytelników. I tak po kolei:
1. Przewodniczący Rady Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyninie w latach jej świetności.
2. Radny Wojewódzkiej Rady w Płocku oraz Radny Powiatu Gostynin.
3. Członek Rady Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
4. Członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Gostynińskiej.
5. Członek Rady Emerytów i Rencistów w Gostyninie.
6. Sołtys oraz Prezes OSP w Leśniewicach, do końca życia jej członek – odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
Jakby tego było mało - wieloletnia działalność społeczna na terenie ziemi gostynińskiej oraz województwa mazowieckiego, m.in. w postaci wybudowania Szkoły Podstawowej w Leśniewicach, przystanków autobusowych oraz wiejskich sklepów. Dodatkowo, z racji pełnionych funkcji, ciągła pomoc mieszkańcom w „załatwianiu” wszelkich spraw, o które było ciężko w PRL, a której obecnie mogą nam się wydawać błahe i śmieszne. Za całość swej działalności odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Osobiście, nigdy nie wziął nic „dla siebie”, jak potrafią czynić obecni politycy. Zawsze kierował się pomocą drugiemu człowiekowi oraz wartościami, o których ludzie pana pokroju być może nawet nie słyszeli. Jeśli się mylę, proszę wskazać choć jedną osobę, którą skrzywdził swoją działalnością. Jako Poseł na Sejm do Warszawy jeździł autobusem, by co weekend zjeżdżać i pomagać na roli. Nadmienię jedynie, że za te wszystkie lata pracy otrzymywał do końca życia emeryturę w wysokości 800 złotych. „Tak się nachapał”. Prędzej powinien mieć ulicę swego imienia (o co oczywiście nigdy nie posunąłbym się wnioskować) niż być branym po śmierci na języki przez jakiegoś fotografa/pismaka latającego za burmistrzem średniej wielkości miasta na zachodnim Mazowszu.
Ale po co ja o tym piszę? Przecież pan doskonale o tym wie. Parę lat temu, gdy nie uderzyła panu „pisowa” woda sodowa, pisał pan o moim dziadku pochwalny artykuł do książki o Gostyninie. Zapewne zebrane materiały od mojej rodziny posiada pan gdzieś w swym pseudodziennikarskim archiwum. Dodatkowo, proponuję skupić się na swojej rodzinie. Pańska żona np. z tego co wiem najpierw była wyznawczynią Śniecikowskiego, a teraz biega za Kalinowskim. Trochę chorągiewkowo. Ale czego się dziwić po osobach z obecnej partii rządzącej – tam też siedzą ludzie z PRL-u.
A byłbym zapomniał. Skoro tak wspaniale jest w Mieście i Gminie Gostynin, ludziom żyje się dostatnio, dzięki rządom obecnych, to czemu pański syn rozwozi po mieście pizzę i kebaba? Co prawda, żadna praca nie hańbi, ale synowi takich strażnikom moralności i obrońców porządku w Gostyninie nie przystoi.
Przepraszam wszystkich Państwa za kilka powyższych zdań, które nie goszczą w moim słownictwie na co dzień. To wynik reakcji na obłudę i zwykłe sprowokowania. Pozdrawiam wszystkich normalnych czytelników. A pan, panie adamski, skończ już tę wojenkę, którą zacząłeś, bo najzwyczajniej w świecie ludzi to nie interesuje. Mam nadzieję, że spotkamy się w cztery oczy, gdzie będę mógł dobitniej przedstawić panu swoje argumenty. Może nawet na Langenfeld, może nawet w ten weekend 
Z wyrazami szacunku.
Do wszystkich.
Prócz pana.
Łukasz Kołodziejski
Końcowe dwa zdania,to zakamuflowane groźby karalne,a wiec.....
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+10 # gość 2020-09-25
Cytuję Łukasz:
Dzień dobry, Drodzy Czytelnicy.
Na wstępie chciałbym się Państwu przedstawić. Nazywam się Łukasz Kołodziejski. Jestem dumny ze swojego nazwiska, dlatego proszę o nieużywanie skrótów typu „Łukasz K.”. Nie jestem żadnym poszukiwanym przestępcą.
Korzystając z chwili czasu, pozwolą Państwo, że odniosę się do tych wypocin powyżej, „stworzonych” przez niejakiego adamskiego (celowo z małej, by po ostatnich wydarzeniach podkreślić brak szacunku).
Nie zwykłem staczać się do tak rynsztokowego poziomu w internetowej dyskusji, lecz gdy pan adamski zdecydował się uderzyć w moją rodzinę, postanowiłem odpłacić pięknym za nadobne. Na początek trochę merytoryki.
Nie musząc wysyłać pism do urzędów i czekać na tamtejsze odpowiedzi, potrafię – jak każdy inteligentny człowiek - korzystać z Internetu. Z informacji zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz oficjalnej stronie FB Powiatu Gostynińskiego przeczytałem o następujących dofinansowaniach:
1. ,,Przebudowa drogi nr 1422W Gostynin- Skrzany – Nowa Wieś - granica województwa” - 348 151,50 zł
2. ,,Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa (odc. m. Trębki – m. Białka)” – 1 212 680,00 zł.
3. „Przebudowę-modernizacje odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec – Zaborów Nowy w m. Rybne i Zaborów Nowy” - 250 000 zł.
4. Grant finansowy w wysokości na zakup komputerów przenośnych w ramach Ogólnopolskiego Programu "Zdalna Szkoła" – 70 000 zł.
5. Dotacja na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 22 000 zł.
6. „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2020” - 109 192,00 €. (EURO).
7. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (IV)" - wartość projektu EFS: 8 445 356,90 PLN, w tym dofinansowanie z UE 7 117 746,79 PLN, z tego Wartość projektu PUP: 8 179 106,90PLN oraz środki na finansowanie podatku VAT: 266 250,00 PLN
8. Adaptacja budynku przy ul. Ozdowskiego 1 na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gostyninie - 738 000 zł dofinansowania.
9. Adaptacja budynku przy ul. 3-go Maja 45 w Gostyninie na potrzeby domu pomocy społecznej – 3 700 000 mln zł.
Podsumowując powyższe kwoty, daje nam to liczbę w wysokości ponad 14,5 mln zł. Pragnę zaznaczyć, że ww. dofinansowania są jedynie z okresu maja 2020 do dziś. Pańska wierchuszka szczyci się mniejszymi kwotami w ciągu dwóch lat. Dodatkowo, wymienił pan kwotę prawie 3,5 mln zł na oświetlenie z NFOŚiGW. JEST TO POŻYCZKA! Którą mieszkańcy będą musieli spłacić. Proszę nie wprowadzać Czytelników w błąd.
Nie zanudzając dłużej Państwa liczbami, odniosę się teraz do osobistych zarzutów pana adamskiego. Na wstępie proponuję zasięgnąć znaczenia słowa „ludowy”. Jeśli chciał mi Pan owym przymiotnikiem ubliżyć, to świadczy jedynie o wątpliwym poziomie pańskiej wiedzy. „Ludowy” znaczy powszechny, ogólny. Owszem, kieruję się go do ludności wiejskiej, ale czy chciał pan ubliżyć komuś z racji wiejskiego pochodzenia, wiedząc, że gros czytelników (i wyznawców pańskiej partii) to ludzie ze wsi? Wtedy naprawdę byłby pan głupi. Ale jestem skłonny w to uwierzyć.
W aspekcie rodziny uderzył pan w mojego dziadka, Józefa. Owszem, był on posłem z ramienia ZSL w latach 1972-1980. Zapomniał pan jedynie, o wielu innych jego obejmowanych funkcjach, które mogą mieć znaczenie w rozumieniu przez Czytelników. I tak po kolei:
1. Przewodniczący Rady Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyninie w latach jej świetności.
2. Radny Wojewódzkiej Rady w Płocku oraz Radny Powiatu Gostynin.
3. Członek Rady Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
4. Członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Gostynińskiej.
5. Członek Rady Emerytów i Rencistów w Gostyninie.
6. Sołtys oraz Prezes OSP w Leśniewicach, do końca życia jej członek – odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
Jakby tego było mało - wieloletnia działalność społeczna na terenie ziemi gostynińskiej oraz województwa mazowieckiego, m.in. w postaci wybudowania Szkoły Podstawowej w Leśniewicach, przystanków autobusowych oraz wiejskich sklepów. Dodatkowo, z racji pełnionych funkcji, ciągła pomoc mieszkańcom w „załatwianiu” wszelkich spraw, o które było ciężko w PRL, a której obecnie mogą nam się wydawać błahe i śmieszne. Za całość swej działalności odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Osobiście, nigdy nie wziął nic „dla siebie”, jak potrafią czynić obecni politycy. Zawsze kierował się pomocą drugiemu człowiekowi oraz wartościami, o których ludzie pana pokroju być może nawet nie słyszeli. Jeśli się mylę, proszę wskazać choć jedną osobę, którą skrzywdził swoją działalnością. Jako Poseł na Sejm do Warszawy jeździł autobusem, by co weekend zjeżdżać i pomagać na roli. Nadmienię jedynie, że za te wszystkie lata pracy otrzymywał do końca życia emeryturę w wysokości 800 złotych. „Tak się nachapał”. Prędzej powinien mieć ulicę swego imienia (o co oczywiście nigdy nie posunąłbym się wnioskować) niż być branym po śmierci na języki przez jakiegoś fotografa/pismaka latającego za burmistrzem średniej wielkości miasta na zachodnim Mazowszu.
Ale po co ja o tym piszę? Przecież pan doskonale o tym wie. Parę lat temu, gdy nie uderzyła panu „pisowa” woda sodowa, pisał pan o moim dziadku pochwalny artykuł do książki o Gostyninie. Zapewne zebrane materiały od mojej rodziny posiada pan gdzieś w swym pseudodziennikarskim archiwum. Dodatkowo, proponuję skupić się na swojej rodzinie. Pańska żona np. z tego co wiem najpierw była wyznawczynią Śniecikowskiego, a teraz biega za Kalinowskim. Trochę chorągiewkowo. Ale czego się dziwić po osobach z obecnej partii rządzącej – tam też siedzą ludzie z PRL-u.
A byłbym zapomniał. Skoro tak wspaniale jest w Mieście i Gminie Gostynin, ludziom żyje się dostatnio, dzięki rządom obecnych, to czemu pański syn rozwozi po mieście pizzę i kebaba? Co prawda, żadna praca nie hańbi, ale synowi takich strażnikom moralności i obrońców porządku w Gostyninie nie przystoi.
Przepraszam wszystkich Państwa za kilka powyższych zdań, które nie goszczą w moim słownictwie na co dzień. To wynik reakcji na obłudę i zwykłe sprowokowania. Pozdrawiam wszystkich normalnych czytelników. A pan, panie adamski, skończ już tę wojenkę, którą zacząłeś, bo najzwyczajniej w świecie ludzi to nie interesuje. Mam nadzieję, że spotkamy się w cztery oczy, gdzie będę mógł dobitniej przedstawić panu swoje argumenty. Może nawet na Langenfeld, może nawet w ten weekend 
Z wyrazami szacunku.
Do wszystkich.
Prócz pana.
Łukasz Kołodziejski

panie łukaszu celowo z małej literki,to tak,żeby pasowało do pńskich wypocin.Gdyby pan nie obrażał,a wypowiedział się merytorycznie było by napewno z dużej.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+16 # z okolic 2020-09-22
Należy dodać, że ojciec bohatera felietonu w minionej kadencji był radnym Gminy Gostynin.
Tera jego syn pyta się o osiągnięcia Gminy?! Swoją drogą Wójt mógłby się odnieść do osiągnięć, m.in. o pozyskanych pieniądzach na rozbudowę Szkoły w Sierakówku.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-15 # telewidz 2020-09-20
ten "cwaniaczek" kilka lat wstecz zabłysnął w teleturnieju tvp :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+27 # i z Powiatu 2020-09-19
Z najnowszego sondażu Kantar z września, PSL nie dostałoby się do Sejmu.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+26 # Zenon 2020-09-19
Łukasz K. dostał stołeczek w Urzędzie Marszałkowskim dzięki koneksją tatusia lokalnego działacza PSL. Zresztą w U. M. pracuje więcej dzieci naszych lokalnych kacyków ZSL. Zamiast siedzić cicho, szybko obrósł w piórka, atakując wójta i burmistrza ludzi związanymi z PIS pisząc nieprawdę. Chwaląc pod niebiosa Struzika. Słusznie mu się oberwało od redaktora Adamskiego. Kto mieczem wojuje od miecza ginie.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+19 # Z miasta 2020-09-19
9,5 mln to niezła sumka. Gratulacje.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

 • tyszkiewicz.png
 • suwala.png
 • majewski.png
 • JJaskulska.jpg
 • redzikowska.png

NAJNOWSZE KOMENTARZE


Geodezja