środa, 21 lutego 2024 02:08
Reklama
News will be here

Powiat Gostynin

Otwarcie nowej placówki Powiatowego Domu Pomocy Społecznej [FOTO]
21.04.2023 17:22
Fotopułapki na drogach powiatu gostynińskiego

W związku z notorycznie powtarzającą się sytuacją, jaką jest nielegalne wywożenie odpadów przy drogach powiatowych Powiatu Gostynińskiego, Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie informuje, że w miesiącu marcu 2023 roku zakupionych zostało 10 fotopułapek, które będą montowane przy drogach przebiegających przez odcinki, na których najczęściej dochodzi do wyrzucania odpadów w postaci opon samochodowych.

08.04.2023 14:17
Szkolenie z zakresu przeciwdziałania korupcji i prawidłowego wypełniania oświadczeń majątkowych

W poniedziałek, 27 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie, odbyło się szkolenie z zakresu przeciwdziałania korupcji i prawidłowego wypełniania oświadczeń majątkowych.

29.03.2023 14:25
Na drogach powiatowych wieczorami włączana jest sygnalizacja świetlna w trybie awaryjnym
23.03.2023 12:00
Umowa na budowę hali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym podpisana

We wtorek, 7 marca przedstawiciele Powiatu Gostynińskiego w osobach Arkadiusz Boruszewski - Starosta Gostyniński, Maria Wróblewska - Wicestarosta Gostyniński przy kontrasygnacie Elżbiety Kijek - Skarbnika Powiatu Gostynińskiego oraz Hydropol Sp. z o.o. reprezentowana przez Pawła Żółtowskiego - Prezesa Zarządu zawarli umowę na realizację zadania pn.: Budowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie” przy ul. Krośniewickiej 2.

09.03.2023 13:58
Oddział przygotowania wojskowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym

Na najbliższą sesję Rady Powiatu Gostynińskiego został skierowany projekt uchwaływ sprawie utworzenia oddziału przygotowania wojskowego w Technikum w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym od nowego roku szkolnego 2023/2024.

09.03.2023 13:57
Akcja honorowej zbiórki krwi w Sannikach
26.02.2023 21:16
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przedstawia nowe możliwości dla rolników wynikające z przyjętego Planu Strategicznego [VIDEO]

O nowych możliwościach mówiła podczas Rady Powiatu kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gostyninie Marzena Strelczuk.

18.02.2023 17:40
Sprawozdanie za 2022 r. z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie [VIDEO]
18.02.2023 15:40
Informacja Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie o realizacji zadań statutowych za 2022 rok [VIDEO]
17.02.2023 15:45
Dyrektor PCPR Michał Bury zwrócił się do Starostwa o wsparcie finansowe Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Bratoszewo [VIDEO]
17.02.2023 08:24
14 mln zł Starostwo przeznaczyło w 2022 roku na wynagrodzenia dla nauczycieli [VIDEO]
16.02.2023 17:12
Inwestycja powiatowa nominowana do plebiscytu Tygodnika Płockiego "Z Tumskiego Wzgórza”. Na wiosnę otwarcie placówki [VIDEO]

  Starosta Arkadiusz Boruszewski w sprawozdaniu międzysesyjnym poinformował dziś Radę Powiatową, iż 7 lutego dokonano odbioru od wykonawcy remontowanego budynku po byłej przychodni lekarskiej przy ul. 3 maja. Obiekt adaptowany jest na potrzeby Domu Pomocy Społecznej.

16.02.2023 13:47
Na zamku gostynińskim odbył się bal karnawałowy

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyninie zorganizował bal karnawałowy dla swoich podopiecznych.

11.02.2023 21:37
Zmiana godziny koncertu noworocznego

Koncert noworoczny odbędzie się w niedzielę 19 lutego 2023 roku o godzinie 12.00 w sali kolumnowej gostynińskiego zamku.

10.02.2023 10:00
Bezpieczne Ferie 2023

W poniedziałek, 6 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zwołane przez Starostę Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele służb i samorządowców z terenu powiatu gostynińskiego.

06.02.2023 21:22
Spotkanie z hodowcami drobiu

W środę, 25 stycznia 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Gostyninie odbyło się spotkanie lekarzy weterynarii z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z hodowcami drobiu z terenu Powiatu Gostynińskiego.

26.01.2023 09:50
Nieodpłatna pomoc dla mieszkańców w Powiecie Gostynińskim
25.01.2023 13:42
Modernizacja kolejnej drogi powiatowej
20.01.2023 13:46
Dofinansowanie dla Powiatu Gostynińskiego na wykonywanie przewozów autobusowych

W czwartek, 12 stycznia 2023 roku Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski wziął udział w uroczystym podpisaniu umów na dofinansowanie przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na wykonywanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2023.

12.01.2023 13:20
Uwaga przewoźnicy

Na podstawie art 5 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw:

04.01.2023 08:32
fot. Urząd Gminy Gostynin
Odbiór dróg powiatowych

Pod koniec grudnia starosta wraz z wójtami i wykonawcami odbierają świeżo wykonane drogi powiatowe.

29.12.2022 11:34
Nauczyciele szkół podległych Powiatowi zaniepokojeni zmianami w systemie rozliczeń [VIDEO]

Podczas ustalania programu dzisiejszej sesji Rady Powiatu, radny Adam Waloch zaproponował wniesienie pod obrady punktu w sprawie uchylenia części uchwały podjętej 25 sierpnia tego roku w sprawie pensum i naliczania godzin ponadwymiarowych w tygodniu pracy gdy ustawowo wypada dzień wolny od pracy.

22.12.2022 21:59
Budżet Powiatu Gostynińskiego na 2023 rok uchwalony. Skarbnik Powiatu zachwycona [VIDEO]

Dochody budżetu powiatu ustalono w kwocie 87 890 133 zł, natomiast wydatki w kwocie 90 527 348 zł.

22.12.2022 17:50
Rada Powiatu Płockiego uchwaliła rekordowy budżet ze wskazaniem na drogi. Jutro poznamy budżet naszego powiatu

- To historyczny budżet. Nigdy dotąd nie dysponowaliśmy takimi środkami i nie przeznaczyliśmy tylu pieniędzy na inwestycje. W dużej mierze będą to bardzo potrzebne inwestycje drogowe, zgłaszane przez mieszkańców i Radnych Powiatu – podkreśla Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz.

21.12.2022 16:14
Ptasia grypa w powiecie gostynińskim. Obraduje Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

W Starostwie odbyło się dziś robocze spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołane przez Starostę Arkadiusza Boruszewskiego. Celem spotkania było omówienie obecnej sytuacji w związku z wystąpieniem ogniska wirusa „wysoce zjadliwej grypy ptaków” na terenie powiatu.

20.12.2022 12:27
Szkolenie dla organizacji pozarządowych

W sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyninie przeprowadzone zostało szkolenie dla organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie powiatu gostynińskiego.

17.11.2022 18:38
Sanniki: Akcja krwiodawstwa 4 listopada
03.11.2022 08:29
Radni domagają się remontu dróg powiatowych [AUDIO]

Zarząd Powiatu otrzymał dzisiaj zadanie o potrzebie modernizacji dróg: w Rogożewku i Bolesławów – Zwoleń.

27.10.2022 20:11
Międzypowiatowy ośrodek wparcia dla osób potrzebujących

Cztery powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki i ciechanowski podpisały list intencyjny w sprawie partnerskiej współpracy o pomocy osobom potrzebującym, wykluczonym, niepełnosprawnym. Pomoc ta ma konkretną formę – Regionalnego Ośrodka Wsparcia i Integracji Społecznej.

10.10.2022 16:10
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama