piątek, 8 grudnia 2023 13:58

Gmina Gostynin

Ponad 11 milionów złotych promesy dofinansowania na inwestycje w Gminie Gostynin
Ponad 11 milionów złotych promesy dofinansowania na inwestycje w Gminie Gostynin

Wójt Edmund Zieliński informuje, iż do Gminy Gostynin trafi ponad 11 milionów złotych w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

10.10.2023 12:30    4
fot. wikipedia
Świadczenie pieniężne dla sołtysów

Ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa weszła w życie 1 lipca 2023 r.

03.07.2023 13:25
Przedstawiciele Balcerzak Budownictwo i Gminy Gostynin
Podpisanie umów na przebudowę dróg gminnych

Gmina Gostynin otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin” w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

03.07.2023 11:00
Dofinansowanie dla Gminy Gostynin z Mazowsza

W Płocku odbyło się uroczyste podpisanie umów pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, a Gminą Gostynin w imieniu której umowy podpisali Edmund Zieliński – Wójt Gminy Gostynin przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Gostynin Patrycji Rosy.

21.06.2023 10:45
Komunikat wójta w sprawie ograniczenia poboru wody na terenie Gminy Gostynin
05.06.2023 11:15
Turniej Sztafet o Puchar Wójta Gminy Gostynin

We wtorek, 30 maja w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku odbył się XVI Turniej Sztafet o Puchar Wójta Gminy Gostynin.

31.05.2023 14:30
Dzień Dziecka nad Zalewem Piechota

Koło PZW nr 107 ELGO Gostynin oraz Stowarzyszenie "Pro Fishing Sport" zapraszają na Dzień Dziecka nad Zalewem Piechota.

19.05.2023 07:45
Podpisanie umów "Profilaktyka 2023"

W ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2023 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka uzależnień na terenie Gminy Gostynin, w urzędzie odbyło się uroczyste podpisanie umów.

12.05.2023 19:20
Turniej Szachowy w Białem

W weekend (29-30 kwietnia) w Białem po raz kolejny rozegrano turniej szachowy o „Puchar Wójta” organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Siedemdziesiątki. Do Białego przybyło liczne grono szachistów.

04.05.2023 09:00
Urząd Gminy Gostynin wypowiedział Stowarzyszeniu Miłośników Zalewu Piechota umowę dzierżawy zalewu

Urząd Gminy wypowiedział umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 marca 2023 r.

06.02.2023 16:00
fot. Urząd Gminy Gostynin
Odbiór dróg powiatowych

Pod koniec grudnia starosta wraz z wójtami i wykonawcami odbierają świeżo wykonane drogi powiatowe.

29.12.2022 11:34
Jubileusz 65-lecia Koła Gospodyń Wiejskich Napoleonki w Legardzie

Koła Gospodyń Wiejskich to jeden z najważniejszych elementów życia społeczności wsi.

24.10.2022 12:54
Podpisanie umowy na realizację wspólnego przedsięwzięcia publicznego

Przebudowa drogi gminnej nr 140207W w miejscowości Marianów oraz przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. działki 33/2 w miejscowości Gaśno.

06.10.2022 17:10
Gmina Gostynin podpisała umowy z wykonawcą robót na realizację inwestycji drogowych

Zobacz jakie inwestycje drogowe zostaną wykonane:

30.09.2022 06:40
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem [VIDEO]
02.09.2022 10:01
Gminne dożynki w Białotarsku bez konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy

Urząd Gminy wydał komunikat w sprawie konkursu dożynkowego na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy.

23.08.2022 16:20
9,5 mln zł dla Gminy Gostynin z Polskiego Ładu
15.07.2022 20:58
Gmina Gostynin rozpoczyna potężne inwestycje w infrastrukturę kanalizacji sanitarnej

Gmina Gostynin otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin” w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

13.07.2022 20:13
25-lecie lucieńskich spotkań malarskich

„Malarstwo to ukochany obraz, jawiący nam się w głębi oczu, ginący na czubku pędzla – podobnie ma się rzecz z miłością…” - Salvador Dali.

11.07.2022 15:38
Nietrzeźwy wójt na zakończeniu roku szkolnego w Emilianowie

Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński w piątek (24.06) uczestniczył w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Emilianowie w stanie nietrzeźwości.

25.06.2022 11:27
Budowa sali sportowej w Sierakówku zakończona

Gmina Gostynin uzyskała ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie rozbudowy z przebudową budynku szkoły podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 

25.03.2022 12:53