sobota, 20 kwietnia 2024 15:09

Remont DK62 coraz bliżej

Zgodnie z zapowiedzią Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wykonanie projektu budowlanego z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) na rozbudowę odcinka DK62 od ul. Harcerskiej w Płocku do granicy tego miasta.

Zielone światło dało zatwierdzenie przez Ministra Andrzeja Adamczyka aneksu do Programu Inwestycji oraz podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasta Płock na lata 2022-2049 przez Miasto Płock, zapewniającej finansowanie na realizację dwóch odcinków DK62 Al. Armii Krajowej - ul. Harcerska - granica miasta Płocka. 

 

- Mieszkańcy Płocka, podobnie jak kierowcy z całej Polski, zasługują na bezpieczne i nowoczesne drogi. Dzięki przebudowie ul. Wyszogrodzkiej powstanie wygodna trasa wylotowa, która usprawni prowadzenie ruchu w kierunku południowo-wschodnim. Z drogi tej korzysta coraz więcej pojazdów, w tym ciężkich, stąd potrzeba rozbudowy jej do dwóch jezdni – powiedział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Zakres prac

Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji: projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji DŚU i ZRID. Ponadto wykonawca opracuje dokumentację przetargową do ogłoszenia postępowania na realizację robót w terenie. 

 

Harmonogram

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Termin składania ofert został wyznaczony na 6 października 2022 r.
Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą (przy braku odwołań) to przełom 2022 i 2023 r.

 

Porozumienie

1 czerwca 2022 r. pomiędzy GDDKiA a Prezydentem Miasta Płocka podpisane zostało porozumienie regulujące podział obowiązków związanych z przygotowaniem, realizacją i późniejszym zarządzaniem rozbudowanym odcinkiem drogi krajowej nr 62. 

4 lutego 2022 r. Minister Infrastruktury w obecności Wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego oraz Wiceministra Aktywów Państwowych Macieja Małeckiego zatwierdził aneks do Programu Inwestycji. Umożliwia on rozbudowę fragmentu DK62, od ul. Harcerskiej do granicy miasta Płocka, także na terenie sąsiedniej gminy Słupno. Poprzednio plany rozbudowy tego odcinka obejmowały wyłącznie możliwość poszerzenia w granicach administracyjnych Płocka. Teraz, zamiast poszerzenia istniejącej jezdni DK62 o jeden pas ruchu, możemy dobudować jezdnię o dwóch pasach ruchu i pas dzielący. Pozwoli to dostosować przekrój DK62 do stale wzrastającego natężenia ruchu i w efekcie poprawić bezpieczeństwo na odcinku wylotowym z Płocka.

 

Dwie jezdnie DK62 w Płocku

Dzięki decyzji Ministra Infrastruktury o zwiększeniu środków finansowych będziemy mogli rozbudować DK62, od ul. Harcerskiej do granicy miasta Płocka (II odcinek), także na terenie sąsiedniej gminy Słupno. To odcinek drogi krajowej o długości ok. 3,3 km. Na całej długości jednojezdniowego fragmentu ul. Wyszogrodzkiej, po stronie północnej, dobudowana zostanie druga jezdnia, która przejmie ruch w kierunku centrum. Trasa będzie dostosowana do parametrów drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). 

 

Realizację podzielono na dwa odcinki:
- od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej
Przebudowany zostanie obiekt inżynierski na rzece Rosicy, powstanie dodatkowa jezdnia na odcinku od ul. Morelowej do ul. Harcerskiej, rondo turbinowe na skrzyżowaniu z ul. Harcerską oraz ścieżka pieszo-rowerowa. Ten odcinek od początku był planowany w układzie 2x2.

- od ul. Harcerskiej do granicy Miasta Płocka
Na skrzyżowaniu z ul. Parcele powstanie rondo, a wzdłuż całego odcinka ścieżka pieszo-rowerowa. Zmodernizowany zostanie punkt preselekcyjnego ważenia pojazdów oraz wykonane zatoki autobusowe. Ten odcinek pierwotnie był planowany do poszerzenia i układu 2+1, a teraz będzie miał układ 2x2.

 

Skomunikowanie Płocka z innymi miastami

Podjęliśmy działania dotyczące skomunikowania Płocka z innymi miastami oraz siecią dróg krajowych. Zależy nam, aby nowa S10 została zlokalizowana w optymalnej odległości od Płocka. To umożliwi jego połączenie z innymi miastami, w tym także stolicą Polski. Przyczyni się również do rozwoju gospodarczego Płocka.

 

Na początku sierpnia br. podpisaliśmy dwie umowy z konsorcjum TPF (lider) i Databout (partner), które opracuje dokumentację przygotowawczą dla połączenia autostrady A1 od Włocławka do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW). 
Pierwsza z nich obejmuje odcinek przyszłej S10 na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, a druga pozostałą część S10 i fragment S50 w granicach woj. mazowieckiego. Dokumentacja obejmie również połączenie S10 z Płockiem poprzez dwujezdniową DK60. 
Obecnie nie można określić dokładnej odległości nowej drogi ekspresowej S10 od granic miasta Płocka. Jednak niezależnie od docelowej lokalizacji S10, Płock będzie skomunikowany nią poprzez DK60, czyli drogę dwujezdniową, z dwoma pasami ruchu, o parametrach drogi klasy GP o częściowo nowym przebiegu. Droga ta zostanie zbudowana również przez GDDKiA.

Małgorzata Tarnowska

GDDKiA


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Grzegorz z Chetyna 05.10.2022 17:05
Nam to zwisa, kiedy poszerzenie drogi Gostynin-Płock? i Gostynin-Kutno. Te trasy są masakryczne, trzeba się wlec za pojazdami rolniczymi, brak poboczy i ciągle wypadki, śmieszne "tereny zabudowane" i wiele , wiele innych niedogodności.

zachmurzenie duże

Temperatura: 3°CMiasto: Gostynin

Ciśnienie: 1012 hPa
Wiatr: 20 km/h

Ogłoszenia
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama