wtorek, 21 maja 2024 00:26

Zaproszenie

R E G U L A M I NDANE ORGANIZATORA

I LO Płockiego Uniwersytetu Ludowego, Liceum Mundurowe w Kutnie

Remigiusz Wiśniewski tel. 601 704 958

e-mail: [email protected]

WSPÓŁORGANIZATOR

Stowarzyszenie Biegów Przeszkodowych OCR POLSKA

Ewa Wasielewska tel. 601 733 447

e-mail: [email protected]

PARTNERZY TYTULARNI WYDARZENIA

AMZ - Kutno S.A. , Akademia Mazowiecka w Płocku.

CELE

 • Upamiętnienie Dnia Kadeta (Kadet to określenie uczniów szkół wojskowych dla małoletnich, zapewniających najczęściej oprócz podstawowego wyszkolenia militarnego, wykształcenie ogólne. W Polsce szkoły takie funkcjonowały od XVIII w., przez okres międzywojenny XX wieku a także w czasach PRL. Marszałek Józef Piłsudski ustanowił dzień 21 maja oficjalnym „Dniem Kadeta”. Na pamiątkę rozpoczęcia walk na górze św. Anny). Współcześnie Minister Obrony Narodowej decyzją nr 432/MON z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  - 21 maja wyznaczył jako Dzień Kadeta.
 • Oddanie hołdu kadetom, małoletnim żołnierzom. Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat kadetów.
 • Upamiętnienie czynów zbrojnych żołnierzy 37pp oraz święta pułkowego obchodzonego
  w dniu 26 maja na pamiątkę stoczonej zwycięsko bitwy w dniu 26 maja 1920 roku pod Żukowcem.
 • Podtrzymanie tradycji pułkowej w ramach której organizowano konkursy i zawody sportowe, w których obok żołnierzy brała udział młodzież ze szkół, organizacji społecznych i klubów sportowych.
 • Organizacja wydarzenia sportowego na pograniczu sportu ekstremalnego.
 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu - sposobu spędzania wolnego czasu
  w celu podniesienia własnej odporności fizycznej.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 • Upowszechnianie sportu w różnych grupach społecznych, środowiskowych
  i zawodowych, upowszechnianie sportu w rodzinie.

OPIS WYDARZENIA

I Honorowy Bieg Kadecki z okazji święta pułkowego 37pp to bieg przełajowy
z przeszkodami sztucznymi i naturalnymi, odbywa się na dystansie 5km z 16 przeszkodami; (limit czasowy 120min) Uczestnicy mają za zadanie zmierzyć się z trasą wypełnioną przeszkodami i rywalami. Jednak najważniejszym ich celem jest sprawdzić samego siebie
i mimo wzmożonego wysiłku dotrzeć do mety. Zawodnicy mogą pomagać sobie wzajemnie przy pokonywaniu przeszkód. Bieg Kadecki ma dostarczyć ogromną dawkę pozytywnej energii, zdrowej rywalizacji oraz świetnej atmosfery towarzyszącej całemu wydarzeniu. To wydarzenie kierowane do szerokiego grona odbiorców od 16 roku życia, bez górnej granicy wiekowej. Zróżnicowane przeszkody, a także różne poziomy ich trudności dają gwarancję dobrej zabawy zarówno zaawansowanym sportowcom, jak i początkującym zawodnikom. Naszym celem jest zaoferowanie zupełnie nowego poziomu rozrywki w postaci terenowego biegu przeszkodowego.

TERMIN, MIEJSCE I PRZEBIEG IMPREZY

27 maja 2023 r. (sobota), poligon AMZ S.A. w Kutnie, ul. Metalowa, start godz. 13.00

PAKIETY STARTOWE

 1. Odbiór pakietów startowych odbywa się od dnia 25.05.
 2. Organizatorzy zwracają się z prośbą aby w miarę możliwości pakiety odbierać we wcześniejszych terminach, nie w dniu zawodów.
 3. Nie ma możliwości odebrania pakietu startowego przez inną osobę.
 4. Uczestnicy imprezy otrzymują pakiety startowe zawierające m.in. workoplecak, koszulkę techniczną, dedykowany numer startowy, napój energetyczny, baton, agrafki i w zależności od wsparcia sponsorów inne przedmioty. Po ukończeniu biegu na mecie pamiątkowy medal.
 5. Plan odbioru pakietów startowych:
 • 25.05.2023 (czwartek) odbiór pakietów startowych, Inkubator Przedsiębiorczości
  w Kutnie, (ul. Wyszyńskiego 11) sekretariat I LO PUL (I piętro) w godzinach 10.00 - 16.00.
 • 26.05.2023 (piątek) odbiór pakietów startowych, Inkubator Przedsiębiorczości
  w Kutnie, sekretariat I LO PUL (I piętro) w godzinach 10.00 - 18.00.
 • 27.05.2023 odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów (namiot) ul. Metalowa
  w Kutnie (rejon biegu) w godzinach od godziny 10.30 -12.45, głównie osoby spoza Kutna.

 

PROGRAM WYDARZENIA 27.05.2023

 

10.30 - 12.45 - otwarcie Biura Zawodów (wydawanie pakietów startowych do godz. 12:45)

13:00 – 13:15 - start biegu; uczestnicy biegu startują falami po 50 osób.

 • Godzina 13.00, start fali żółtej (numery 1-50)
 • Godzina 13.05, start fali zielonej (numery 51-100)
 • Godzina 13.10, start fali czerwonej (numery 101-150)
 • Godzina 13.15, start fali niebieskiej (numery 151-200)

15:00 – ceremonia wręczenia nagród i zakończenie zawodów

15:00 – zamknięcie trasy biegu

UCZESTNICTWO

 1. Organizator ustala limit uczestników biegu na 200 osób, (decyduje kolejność zgłoszeń
  i dokonanie opłaty startowej).
 2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16 - ty rok życia, jednak niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo
  w biegu.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym
  i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.
 4. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył
  i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem
  w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 5. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 27 maja 2023.
 6. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dokument tożsamości ze zdjęciem, lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.
 8. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu a pobranie numeru startowego, stanowi, iż akceptuje regulamin i będzie go przestrzegał.
 9. Każdy zawodnik zobowiązany jest do noszenia numeru startowego w czasie biegu.
 10. Zawodnicy są zobowiązani do podporządkowania się w czasie zawodów, poleceniom służb miejskich tj. Policji, Straży Miejskiej, oraz służbom porządkowym organizatora.
 11. W przypadku pojawienia się na trasie biegu pojazdów służb uprzywilejowanych będących
  w akcji (na sygnale), zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do zatrzymania się
  i przepuszczenia tych pojazdów. Nie zastosowanie się do tego zapisu skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika i pociągnięciem tegoż zawodnika do odpowiedzialności karnej.
 12. Zabrania się udziału w I Honorowym Biegu Kadeckim z okazji święta pułkowego 37pp osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i środków dopingujących pod karą dyskwalifikacji dożywotniej w imprezach Organizatora. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia zostaną poinformowane odpowiednie organy i służby.

ZGŁOSZENIA

 1. Elektroniczny panel zgłoszeń uruchomiony zostanie przez stronę www.b4sport.pl
 2. Zgłoszenie należy przesłać w formie elektronicznej do dnia 30 kwietnia 2023 roku
  o ile wcześniej lista nie będzie zamknięta z powodu wyczerpania limitu 200 uczestników.
 3. Wyniki końcowe będą dostępne na stronie www.b4sport.pl
 4. Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących.
 5. Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa w wysokości 80 zł.
 6. Opłatę startową trzeba opłacić w ciągu 5 dni od zgłoszenia w przeciwnym razie zgłoszenie będzie anulowane.
 7. Opłata startowa w przypadku rezygnacji osoby nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości przepisania opłaty startowej na inną osobę.
 8. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez Internet na stronie www.b4sport.pl i uregulowanie opłaty startowej.
 9. Regulamin biegu i wszelkie informacje dotyczące biegu będą również dostępne na stronie www.b4sport.pl
 10. Opłatę startową wnosi się zgodnie z instrukcjami podanymi przy zapisie za pośrednictwem systemu elektronicznego
 11. Nie ma możliwości zapisów na wydarzenie w dniu zawodów.
 12. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje workoplecak, koszulkę techniczną, medal, numer startowy, agrafki, baton, napój energetyczny wynik na telefon komórkowy za pośrednictwem SMS (jeśli poda nr telefonu w formularzu zgłoszeniowym), obsługę informatyczną mierzenia czasu biegu.

KLASYFIKACJA

 1. Generalna kobiet (K) i mężczyzn (M) miejsca 1-3.
 2. Puchar Akademii Mazowieckiej w Płocku, kobiet (K) i mężczyzn (M) miejsca 1-3 (dodatkowa klasyfikacja zawodniczek i zawodników do lat 30, rocznik 1993 i młodsi)
 3. Klasyfikacje mogą się dublować.

NAGRODY

 • Mężczyźni - klasyfikacja generalna miejsca I-III statuetki okolicznościowe oraz upominki od partnera wydarzenia.
 • Kobiety - klasyfikacja generalna miejsca I-III statuetki okolicznościowe oraz upominki od partnera wydarzenia.
 • Mężczyźni - Puchar Akademii Mazowieckiej w Płocku, I miejsce puchar, miejsca II-III statuetki okolicznościowe, miejsca I-III upominki.
 • Kobiety - Puchar Akademii Mazowieckiej w Płocku, I miejsce puchar, miejsca II-III statuetki okolicznościowe, miejsca I-III upominki.
 • Uczestnicy, którzy ukończą bieg na mecie otrzymają medal.

TRASA BIEGU

 1. Bieg przełajowy z przeszkodami, dystans 5km.
 2. Trasa nieutwardzona
 3. Trasa oznakowana strzałkami i taśmą a miejsca o utrudnionej orientacji, zostaną zabezpieczone przez tzw. kierunkowych, przedstawicieli organizatora, kadetów liceum mundurowego w kamizelce odblaskowej w mundurze polowym.
 4. Zawodników obowiązuje limit czasowy na pokonanie trasy - 120 min.
 5. Zawodnik, który skróci trasę nie zostanie sklasyfikowany.
 6. Na trasie znajdują się ponumerowane przeszkody, które należy pokonywać zgodnie
  z kolejnością. Zasady pokonywania przeszkód reguluje osobny dokument.
 7. Na trasie nie będzie dostępny punkt z wodą
 8. Woda znajdować się będzie na mecie.

ZASADY OGÓLNE

 1. Pomiar czasu będzie prowadzony przy systemu elektronicznego.
 2. W trakcie trwania zawodów zorganizowany będzie depozyt na mało gabarytowe przedmioty (kluczyki do samochodów, telefony komórkowe, itp.) czynny od godziny 12.30 do godziny 15:30. Rzeczy przyjmowane do depozytu będą oklejane kartką z numerem startowym zawodnika/uczestnika. Wydawanie rzeczy z depozytu będzie odbywało się tylko i wyłącznie za okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.
 3. Organizator zabrania poruszania po trasie rowerem oraz biegu z psami. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika, ponieważ prawo do uczestnictwa w biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
  w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
 2. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 3. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu
  i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 4. Uczestnikom przysługują prawa do:

a) dostępu do danych,

b) sprostowania danych,

c) usunięcia danych,

d) ograniczenia przetwarzania danych,

e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym

momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu.

 1. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień,
  o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją
  I Honorowego Biegu Kadeckiego z okazji święta pułkowego 37pp jest I LO PUL, liceum mundurowe z Kutna (zwane dalej Administratorem lub Organizatorem), który powierza przetwarzanie danych osobowych: B4 SPORT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Biegu, zgodnie z postanowieniami regulaminu. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pod nazwą I Honorowy Bieg Kadecki z okazji święta pułkowego 37pp - samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji zawodów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej.
 3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.
 5. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.
 6. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone, wybrudzone ubranie i buty.
 8. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu uczestników zawodów doznany w wyniku pokonywania ustalonej trasy i przeszkód
  w ramach zawodów.
 10. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków
  w czasie trwania imprezy.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie
 12. Organizator dopuszcza zmiany w Regulaminie w zakresie trasy lub miejsca biura zawodów oraz harmonogramu o czym z wyprzedzeniem poinformuje.
 13. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas imprezy.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
zachmurzenie małe

Temperatura: 13°CMiasto: Gostynin

Ciśnienie: 1014 hPa
Wiatr: 7 km/h

Ogłoszenia
Piękne działki w zamkniętym kompleksie Piękne działki w zamkniętym kompleksie Tel: 515 955 229 lub 665 424 109 lub 605 615 205. Posiadamy do sprzedaży bardzo atrakcyjne działki w malowniczej, zalesionej miejscowości. Działki z możliwością zabudowy całorocznej oraz letniskowej, znajdujące się na terenie zamkniętego kompleksu. Teren działek porośnięty drzewkami sosnowymi ( samosiejkami). Atrakcyjne usytuowanie, przy lesie oraz w sąsiedztwie nowo wybudowanych domów jednorodzinnych i letniskowych, sprawia, że niniejsza oferta, skierowana jest dla osób poszukujących ciszy, zachwycających się naturą, z możliwością szybkiego dojazdu, do pracy, szkoły itp. Dojazd drogą asfaltową. Media ( światłowód, prąd i wodociąg w granicy kompleksu). Okolica cicha i spokojna, wokół duże kompleksy leśne, z wieloma szlakami pieszymi i rowerowymi. Do najbliższego jeziora (jezioro Lucieńskie ok 2 km). Do najczystszego i najpiękniejszego w okolicy jeziora Białe odległość ok. 4 km. Odległość od Gostynina ok. 9 km, od Płocka ok 25 km, od Warszawy ok. 100 km. Zapraszamy na prezentację i do zakupu. Cena: 55 zł/m2 do negocjacji. Posiadamy działki o różnych powierzchniach od 950m/2 do 1439m/2. Zapraszamy na prezentację i do zakupu. Prezentacja w naszym biurze jest bezpłatna i niezobowiązująca! Kupujący płaci prowizję tylko i wyłącznie w przypadku zakupu danej nieruchomości. Obsada Biura Solid-Nieruchomości ul. Wojska Polskiego 27/67 09-500 Gostynin (budynek Poczty Polskiej) Niniejsza oferta została przygotowywana na postawie informacji uzyskanej od właściciela oraz oględzin i zdjęć nieruchomości wykonanych przez BON Solid. Jednak wszelkie informacje w niej zawarte mogą ulegać aktualizacji. W związku z czym dane zawarte w ogłoszeniu mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama