poniedziałek, 24 czerwca 2024 16:27
Reklama

Zmiana na stanowisku dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki

„Zarząd chce zaorać liceum, zasiać trawę i może rozpocząć hodowlę gęsi tam” - tak podsumował działania Zarządu Powiatu wobec Liceum Ogólnokształcącego Radny Powiatowy Andrzej Krzewicki podczas czwartkowej sesji. Zajdą zmiany na stanowisku dyrektora LO.

Dyrektor LO im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie Anna Latoszek po 15 latach pracy na stanowisku dyrektora placówki podjęła decyzję o niekandydowaniu na kolejną kadencję zarządzania w LO. Obowiązki dyrektora pełnić będzie do 31 sierpnia 2023 roku. Wicedyrektor Mariusz Bigielmajer również podjął decyzję o rezygnacji ze swojej funkcji. Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, oferty należało składać do 15 maja.

 

Do Biura Rady Powiatu Gostynińskiego wpłynęło pismo od Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie. Pismo jest skierowane do Zarządu Powiatu Gostynińskiego i dotyczy złożenia wyjaśnień przez ten organ.

 

Brak komunikacji Zarządu z LO

4 kwietnia 2023 roku Rada Pedagogiczna LO zwróciła się z wnioskiem o odbycie spotkania z przedstawicielami Zarządu Powiatu celem omówienia zaistniałych problemów w zakresie organizacji nauczania oraz finansowania LO. Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Zarządu Powiatu, skierowano pismo wnosząc o udzielenie odpowiedzi na pytania Rady Pedagogicznej w formie pisemnej.

 

Pismem z dnia 4 kwietnia 2023 roku Rada Pedagogiczna zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o odbycie spotkania w celu wyjaśnienia i omówienia zagadnień dotyczących wzajemnej współpracy pomiędzy Zarządem Powiatu jako organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcącego a Radą Pedagogiczną.

 

Rada pedagogiczna oczekiwała merytorycznej dyskusji mającej wyjaśnić narastające wątpliwości i niejasności dotyczące w szczególności budżetu dla Liceum Ogólnokształcącego na nadchodzący rok 2023-2024. Rada Pedagogiczna zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji ekonomicznej Powiatu Gostynińskiego, jednakże naczelnym celem i zadaniem Liceum, w tym Rady Pedagogicznej, jest obowiązek utrzymania wysokiego poziomu nauczania oraz najwyższa dbałość o interesy uczniów.

 

Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Powiatu miało mieć na celu omówienie bieżących problemów i wyzwań stojących przed Liceum i Starostwem Powiatowym i wypracowania konsensusu.

 

Niestety, z powodu braku odpowiedzi Zarządu Powiatu na pismo Rady Pedagogicznej z dnia 4 kwietnia 2023 roku oraz z uwagi na nieprzyjęcie zaproszenia przez przedstawicieli Zarządu Powiatu na spotkanie z członkami Rady Pedagogicznej, jak również niezaproponowanie przez Zarząd Powiatu jakiejkolwiek alternatywy terminu spotkania, konieczne stało się skierowanie pisma wraz z wnioskiem o zajęcie przez Zarząd Powiatu pisemnego stanowiska odnośnie do zagadnień przedstawionych w piśmie.

 

Uchwała Zarządu niekorzystna dla LO

16 marca 2023 roku Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 754/2023 w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Gostyniński w roku szkolnym 2023/2024.

 

Ustalono liczbę czterech oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024 w LO z minimalną liczbą uczniów w oddziale w liczbie 30. Ponadto w uchwale wyraża się zgodę na organizowanie kształcenia na poziomie rozszerzonym jednego języka obcego nowożytnego będącego wiodącym językiem obcym.

 

Treść uchwały budzi poważne wątpliwości oraz niepokój Rady Pedagogicznej w kontekście przyszłości Liceum Ogólnokształcącego, jego atrakcyjności i konkurenyjności na rynku szkół ponadpodstawowych w regionie.

 

Liceum Ogólnokształcące jest placówką, która może prowadzić kształcenie dwujęzyczne, tj. ma możliwość nauczania przedmiotów: biologia oraz podstawy przedsiębiorczości w języku angielskim. Do chwili obecnej w LO realizowane było kształcenie trzech języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym w klasach o tzw. profilu językowym, co oznacza, że uchwała 754/2023 ogranicza możliwość nauczania aż dwóch języków obcych, co dotychczas z powodzeniem było realizowane przez LO.

 

Działania Zarządu Powiatu w sposób istotny wpływają na obniżenie atrakcyjności LO, co w sposób bezpośredni przekłada się na pogorszenie sytuacji uczniów szkoły.

 

Według Rady Pedagogicznej, poprzez działanie Zarządu Powiatu, Liceum Ogólnokształcące zostanie pozbawione możliwości realizacji podstawowego celu ustawy Prawo Oświatowe i zostanie zdegradowane do rangi szkoły niemającej szans konkurować z ośrodkami ogólnokształcącymi w regionie.

 

Licea w Płocku, Kutnie, a nawet w Gąbinie (będącym miejscowością istotnie mniejszą niż Gostynin) oferują naukę od 4 do 6 języków obcych nauczanych w podziale na grupy, co w przypadku nauczania języków obcych ma kluczowe znaczenie dla jakości kształcenia uczniów.

 

Z pisma Rady Pedagogicznej wynika, że Zarząd Powiatu chce ograniczyć nauczanie języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie.

 

Konkurs na dyrektora LO

Rada Pedagogiczna dopytuje w piśmie: „Jakie przyczyny (natury organizacyjnej bądź innej?) legły u podstaw zmiany terminu konkursu na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego, który zwyczajowo od kilkunastu lat odbywał się w okresie wakacyjnym? Zmiana terminu konkursu na dyrektora szkoły na maj (okres egzaminów maturalnych) nie sprzyja właściwemu przygotowaniu do konkursu przez ewentualnych kandydatów i może wpłynąć na dezorganizację i funkcjonowanie placówki”.

 

Liceum Ogólnokształcące jest jedną z najstarszych szkół w regionie prowadzącą działalność edukacyjną od ponad 100 lat. LO jest szkołą ponadpodstawową, która dzięki ogromnemu zaangażowaniu Rady Pedagogicznej, rodziców oraz uczniów, kształci młodzież z naszego regionu na najwyższym poziomie, o czym świadczą najwyższe w powiecie wyniki egzaminów maturalnych.

 

Dzięki działalności oświatowej LO również cały powiat może się rozwijać. Absolwenci LO po ukończeniu studiów zasilają szeregi pracowników miejscowych urzędów, przychodni i szpitali, a także prowadzą działalność gospodarczą, wspierając tym samym rozwój i budżet regionu.

 

Mając na uwadze dobro lokalnej społeczności, której podwaliny stanowią osoby młode i wyedukowane, Zarząd Powiatu powinien podejmować możliwie jak największe staranie, aby wspierać działalność Liceum Ogólnokształcącego. W interesie naszego powiatu leży, aby uczniowie chcieli odbywać edukację właśnie w Gostyninie (a nie w pobliskich miejscowościach, tj. Płock, Kutno) gdyż jest to jeden z najważniejszych aspektów rozwoju naszego regionu.

 

Rada Pedagogiczna LO wyraziła nadzieję, że Zarząd Powiatu w dalszym ciągu będzie wspierał działalność Liceum Ogólnokształcącego, aby nie doprowadzić do zdegradowania rangi placówki do podrzędnej, małomiasteczkowej szkoły, a w konsekwencji, iż Zarząd Powiatu podejmie merytoryczne rozmowy z Radą Pedagogiczną.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Mieszkanka miasta 04.09.2023 12:57
Zarząd powiatu ,czas na zmiany w waszym gronie .Nic nie robicie ,wszystko blokujecie zamiast dołożyć starań ,żeby gostynińskie LO przywrócić do czasów świetności .

.... 04.09.2023 17:17
bzdury kobieto wypisujesz

Radiowiec 03.06.2023 08:37
Proponuję opublikować oświedzenia majtkowe członków zarządu. Ewentualnie zatrudnić jeszcze ze dwóch etatowych żeby sobie zdjęcia robili.

..... 04.09.2023 17:18
proponuj to burmistrzowi i radzie

Uczeń 01.06.2023 16:07
Nowy dyrektor będzie miał co robić. Nauczyciele, którzy przy końcu roku szkolnego są w połowie podręcznika, albo woźna która takimi bluzgami rzuca, że nawet dla nas ,uczniów to niesamaczne.

ucz2 02.06.2023 11:26
W połowie? To i tak dobrze. U nas na kilku tematach drugiego rozdziału, a jest ich 8!

Henio 31.05.2023 21:01
Jakiś na gostynininfo nic nie piszą o tym zapachu na szkoły. Ja bym radził redaktorowi popytać w szkołach jak im się pracuje za tej władzy.

foto miki 01.06.2023 12:27
Henio 31-05-2023 21:01
Jakiś na gostynininfo nic nie piszą o tym zapachu na szkoły. Ja bym radził redaktorowi popytać w szkołach jak im się pracuje za tej władzy.
A niby co mają pisać, o celebrycie, wystarczy, że go na zdjęciach "z zadumaną" pozą pokazują.

obatel 31.05.2023 17:22
kłócicie się o szkołę .Mieszkacie w bloku ? TO ZOBACZCIE JAKIE BEZPRAWIE JEST W G,S,M!!!!!, ZARZĄD I KANCELARIA ADWOKACKA POWINNI ZOSTAĆ WYRZUCENI Z PRACY. MYŚLĘ ,ŻE NA WALNYM TO SIĘ STANIE!!! RADA NADZORCZA LICZY 6 CZŁONKÓW. TO NIEZGODNE ZE STATUTEM . WSZYSTKIE UCHWAŁY SĄ NIEWAŻNE. FINANSOWE TEŻ!!!! TO ONI OTYM NIE WIEDZIELI ??? TACY ADWOKACI !!!! ich to prezes już powinien rozwiązać umowę.

Biskup 31.05.2023 18:57
obatel 31-05-2023 17:22
kłócicie się o szkołę .Mieszkacie w bloku ? TO ZOBACZCIE JAKIE BEZPRAWIE JEST W G,S,M!!!!!, ZARZĄD I KANCELARIA ADWOKACKA POWINNI ZOSTAĆ WYRZUCENI Z PRACY. MYŚLĘ ,ŻE NA WALNYM TO SIĘ STANIE!!! RADA NADZORCZA LICZY 6 CZŁONKÓW. TO NIEZGODNE ZE STATUTEM . WSZYSTKIE UCHWAŁY SĄ NIEWAŻNE. FINANSOWE TEŻ!!!! TO ONI OTYM NIE WIEDZIELI ??? TACY ADWOKACI !!!! ich to prezes już powinien rozwiązać umowę.
Nie tylko GSM, ta druga do dopiero bagno, ale tam walne nic niestety nie zmieni. Chamstwo, nepotyzm, bylejakość stały się powszechne. Mieszkańcy którzy to wszystko dostrzegają są niestety w mniejszości i nie wiele mogą przy obecnym prawie zmienić.

Maksymilian 31.05.2023 01:50
Czujkow z powieści Gierasimowa to postać która dobrze obrazuje pana Radnego . Nawet zbieżność ilorazu inteligencji przełożonej na rozdawanie uśmiechów podczas wizyt notabli taki sam !

Romi 30.05.2023 20:48
Śledząc wypowiedzi starosty to On raczej liceum nie ukończył ale z drugiej strony nauczanie chemii w naszym Liceum to hahaha

meritum 30.05.2023 17:11
Psy szczekają, a karawana jedzie dalej. Panowie z zarządu na pewno mają tak głęgobo uzdrawiającą wizję, że nagrody w urzędzie wzrosną o 100%, może i pensje sobie podniosą w przyszłym budżecie. Zrzucimy się, a co nam szkodzi

Nikita 30.05.2023 14:53
Zejdźmy na ziemię. To zwyczajne "bicie piany" przez nauczycieli LO. Ktoś tu nie zna ustawy o systemie oświaty. Jakie oddziały dwujęzyczne? Gdzie jest oddział przygotowawczy do klasy dwujęzycznej? W podstawówkach na terenie powiatu nie ma biologii w nauczaniu dwujęzycznym. Ile osób z tych "oddziałów" zdaje maturę dwujęzyczną z biologii? Ile osób aktualnie liczą klasy w LO, a ile w ZS czy GCE? Ile osób z LO chodzi na korki z matematyki i polskiego, żeby w ogóle zdać maturę? "Całe miasto" huczy, jak wyglądają niektóre lekcje...

madzer 30.05.2023 16:14
Jakże to typowo polskie - "nie znam się, nie wiem, o co chodzi, więc się wypowiem". W którym miejscu listu jest mowa o problemie z klasami dwujęzycznymi? Chodzi o klasy językowe, czyli takie, w których uczniowie rozszerzają dwa języki - angielski i drugi, albo francuski albo niemiecki. Totalnym kuriozum jest "argument" o braku biologii dwujęzycznej w podstawówkach. Co to ma do sprawy? O korepetycjach drogi autor komentarza wypowiada się, jakby chodzili na nie tylko uczniowie gostynińskiego ogólniaka, bo już z GCE, "Elektryka", "Małacha", czy "Jagiellonki" to absolutnie nie. Nie wspominając o gostynińskich podstawówkach. Problem korepetycji dotyczy wszystkich szkół w Polsce i należałoby spróbować go globalnie rozwiązać, ale to nie miejsce i - z całym szacunkiem - odpowiednia formuła do dyskusji na ten temat. "Całe miasto huczy, jak wyglądają niektóre lekcje..." Po pierwsze, jakie całe miasto? Pan spod sklepu pijący piwko? Pani u fryzjera? Znajoma kuzynka, córki szwagra, co zna kogoś, kto zna itd.? Po drugie, nauczyciele w Ogólniaku są różni, to oczywiste - jak w każdej szkole. Lepsi i gorsi. Takie generalizowanie jednak obraża i nauczycieli i - przede wszystkim - uczniów (bo przecież bez korepetycji nie zdadzą matury). Nie bawiąc się w partyjne wojenki, chodzi o to, żeby uczniowie mieli wybór. Jeżeli wybiorą szkołę w Płocku, ok., mają do tego święte prawo. Chodzi jednak, żeby ten wybór mieli i żeby on był autentyczny. Żeby nasz Gostynin nie został już do końca małym nic nieznaczącym grajdołkiem. Tylko tyle i aż tyle...

Nemo 30.05.2023 20:03
LO kiedyś (nie napiszę, że za poprzedniej władzy, bo dużo wcześniej), to była szkoła, która wypromowała tego, kto do niej poszedł i chciał się uczyć. Ale niestety kolejne lata, okrajanie budżetu, lokalne 'walki polityczne' itp. zaczęły odbierać jej renomę. No i mamy, co mamy - grupa niedouków dzieli kasę na oświatę... To już nie jest nie fair, to może podlegać pod paragrafy KK

kiwi 31.05.2023 13:00
W nazwie LO wyraźnie jest napisane "z oddziałami dwujęzycznymi" - w rzeczywistości takich oddziałów nie ma!

madzer 31.05.2023 18:45
To prawda, nie ma. Najprawdopodobniej nie było chętnych, odkąd nowe prawo nakazuje absolwentom takich klas zdawanie matury dwujęzycznej obowiązkowo, a nie - jak było wcześniej - fakultatywnie. Ale, powtarzam, nie o to w tej całej sprawie chodzi! Chodzi o podejście do szkoły naszych powiatowych władz

Maras 30.05.2023 07:49
Tęsknię za Johnnym Bazelą.

Nemo 30.05.2023 19:57
Ech, dawniej było łatwiej i lepiej, kiedy tzw. władza nie pchała się ze swoimi łapami do kwestii dydaktycznych. A teraz żaden Johny Bazela nie wystarczy, nawet gdyby rozdał wór leków uspokajających...

#mieszkanka Gostynina# 30.05.2023 07:44
Drodzy mieszkańcy naszego miasta i powiatu. Przeczytajcie uważnie wszystkie komentarze, przemyślcie aktualną sytuację w powiecie i [b]ROZLICZCIE OPCJĘ RZĄDZĄCĄ W POWIECIE przy najbliższych wyborach samorządowych[/b]. DOŚĆ JUŻ TAKICH RZĄDÓW PSL-IDG-PO w Powiecie. Tylko nie zapomnijcie o tym do kwietnia 24r. Nawet były starosta (Pan Matuszewski) był tym całym powiatowym bałaganem delikatnie mówiąc "zniesmaczony", i przepraszał społeczność Gostynina za pewne bardzo złe i krzywdzące decyzje powiatu po jego odejściu. [u][b]PAMIĘTAJCIE - KWIECIEŃ 24r.[/b][/u]

karmag 31.05.2023 13:04
Najlepszym wyjściem nie tylko dla oświaty byłaby likwidacja powiatu. Niestety niektórzy są "przyspawani" do stanowisk... Zobaczcie jak rozwija się Łąck czy Gąbin w powiecie płockim... A Gostynin? Nie ma zakładów państwowych, szpitala, niedługo nie będzie szkół średnich... Za to jak grzyby po deszczu powstają DPSy...

obserwator 31.05.2023 16:40
Szpital przecież istnieje. Zakładów "państwowych" nie ma ale państwo nie jest od tworzenia zakładów pracy. Burmistrz z PiS mógłby załatwić by w Gostyninie powstał jakiś większy zakład, by młodzi mieli przyzwoitą pracę i nie musieli wyjeżdżać.

Tom 01.06.2023 20:59
Bo te DPSy to chyba sobie budują. Pół zarządu to emeryci. Naczelnicy emeryci, ta pani co ściska kasę to już chyba blisko 80 urodzin. A ile tam można w takich instytucjach ludzi upchać i dać im pracę.

Juliaaa 30.05.2023 07:11
A jak z korepetycjami w owej szkole?Podatki odprowadzane ?

1234 31.05.2023 06:20
120 za godz chemmii

obserwator 31.05.2023 08:24
1234 31-05-2023 06:20
120 za godz chemmii
Tyle ministerstwo musi zaproponować nauczycielom. to może korepetycji nie będzie. Za 500 plus 4 godziny.

oto to 30.05.2023 07:02
Rolnik,przedszkolanka,nauczycielka i ten ze sklepu meblowego - oto członkowie zarządu powiatu gostynińskiego no i jeszcze starosta Arkadiusz Boruszewski ale jakie on szkoły kończył i jakie zna języki nowożytnie tego nie wiem. Koalicja PSL-PO.

Śmieszek 30.05.2023 05:21
Powiat to jest dno na nic nie mają pieniedzy a wiecie ze w GCE zatrudniona druga osobe jako vice ktora nic nie wnosi do szkoly do edukacji ale zamysl moze byl taki bo wyglada reprezentatywnie. Na to stać powiat tylko smiechu warte jestvto wrecz absurd przy takiej małej ilości uczni zeby byl kolejny vice śmiechu warte jaka koalacja PSL- IDG gdzie ich ddzieci chodzą do szkoly Płock taka prawda a ten od meblowego myśli że jest w porzadku i fajny kpina na całego może w końcu ktoś sie zainteresuje pewną sytucja przyjaciel pana od meblowego ten od balonu w helu tak nie lubi PIS tak burmistrza objeźdza dowala że patologia go wybiera a on kim jest jesli mieszkanie ma na siostre niepełnąsprawną a on tam mieszka za nic nie płaci bo miasto opłaca i wtedy jest oki wtedy nie ma pis=drożyzna ooo takie cudo piekne a jak ktos doniesie do UM to chodzi po sasiadach i prosi żeby potwierdzic że on tu nie mieszka to co wy myslicie że PSL IDG to sa inni oni są tacy sami wielki rozłam IDG z radnym od muzeum ktory ma przejsc do PSL rok temu IDG na jego projekty nawet nie wspomiala o wydarzeniu nic nie pisali a teraz wspolnie zbieraja glosy śmieszne a ten cały gostynin info to takie tvpis oni decyduja o czym czytaja mieszkancy oni wybieraja wydarzenia o czym pisac gdzie fotograf pojdzie do kosciola na komunie gdzie moze napisac artykul o jakims wydarzeniu ktory robi kolega jeszcse z IDG a prawie z PSL a wy sie dziwicie ze dzieci jezdza do szkol Kutno Płock no i z tego wyglada ze Gabin tez lepiej

Chyży ruj 30.05.2023 08:25
Ty Śmieszek masz dużo racji w tym co piszesz. W zasadzie to sama racja. Inna sprawa, że twoje przemyślenia to bełkot trudny do zrozumienia, bo ani składni zdań ani interpunkcji nie stosujesz. O błędach już nie wspomnę. Krytykujesz szkolnictwo ale sam pod górkę do szkoły miałeś. Jest jeszcze inna możliwość - pozujesz na totalnego abnegata ale takiego co wszystko wie, kto z kim śpi i dlaczego. Nie pozdrawiam.

barani flaku... 30.05.2023 09:49
Chyży ruj 30-05-2023 08:25
Ty Śmieszek masz dużo racji w tym co piszesz. W zasadzie to sama racja. Inna sprawa, że twoje przemyślenia to bełkot trudny do zrozumienia, bo ani składni zdań ani interpunkcji nie stosujesz. O błędach już nie wspomnę. Krytykujesz szkolnictwo ale sam pod górkę do szkoły miałeś. Jest jeszcze inna możliwość - pozujesz na totalnego abnegata ale takiego co wszystko wie, kto z kim śpi i dlaczego. Nie pozdrawiam.
Polonista się znalazł, który nie wie , że od "ty" zdania się nie rozpoczyna.

mieszkaniec i obserwator Gostynina 30.05.2023 05:20
Cele działalności IDG (cyt ze strony internetowej) to: "Celem Inicjatywy dla Gostynina jest inicjowanie, propagowanie i realizowanie działań na rzecz: rozwoju miasta Gostynina i regionu gostynińskiego, rozbudzanie aktywności obywatelskiej, zaangażowanie obywateli w życie publiczne, praw i obowiązków obywatelskich, zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, ochrony, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej, podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, [b]oświaty[/b], sportu i wychowania, kultury i sztuki, promocji i organizacji wolontariatu, rodzin słabo sytuowanych, a także dzieci, kobiet i osób niepełnosprawnych, wspieranie inicjatyw mieszkańców zgodnych z ww. celami, działalność charytatywna". Słowo OŚWIATA tylko sią pojawia dlatego dla zatrzymania stanowiska przedstawiciele IDG w radzie powiatu głosują ramię w ramię z PSL. Pan Augustyniak przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, członek komisji oświaty, Pan Bartosiak przewodniczący komisji oświaty i w-ce przewodniczący rady powiatu prężnie działają na rzecz oświaty w naszym mieście podpisując się pod uchwałami które zwiększają ilość młodzieży w klasach w szkołach średnich oraz ograniczają liczbę języków obcych. BRAWO ZA WIARYGODNOŚĆ!

123 29.05.2023 21:34
Czy społeczność gostyniński, powiatowa potrafi obiektywnie spojrzeć na poczynania starostwa gostynińskiego? Jakiego jeszcze "dinozaura" starostwo musi wyhodować, żeby większość zrozumiała, że są w stanie wejść w pakt z "diabłem", by drenować kieszenie podatników dla własnych partykularnych interesów. Zwykli ludzie, młodzież, dzieci są traktowani jak piąte koło u wozu, na których starostwo jest zmuszone przeznaczać określone środki, ale jak tylko nadarzy się możliwość ich okrojenia, to bez żadnych skrupułów przystępują do ich przejmowania. Gdzie są kierowane "oszczędności" - na własne potrzeby? Głosujcie na nich w nadchodzących wyborach, niech dalej prywatyzują (likwidują), niech tworzą miejsca pracy (dla pomocnych), niech zamykają, to co jest przyszłością, perspektywą na przyszłe lata...

Pani z kiosku ruchu. 29.05.2023 20:17
To nie Zarząd, to ta drobna, sympatyczna osóbka z kaskiem na głowie tak umiejętnie pociąga za sznurki. O ona nie lubi szkół, oj nie lubi. Ma teraz pacynkę do zadań specjalnych, a ta zrobi dosłownie wszystko aby tylko dostać pochwałę.

Agnieszka 29.05.2023 18:07
Pragnę przypomnieć, ze w radzie naszego powiatu większość ma PSL i IDG i w takim razie jak działania zarządu powiatu mają sie do programu wyborczego w którym cyt. "Przepełnione klasy stały siê prawdziwą zmorą polskich szkół. W takich warunkach ciężko zapewnić edukację na odpowiednio wysokim poziomie. Rozwiązaniem jest stopniowe ograniczenie liczby uczniów w klasie do maksymalnie 25 osób." oraz dalej cyt. "Znajomość języków obcych to klucz do możliwości oferowanych przez współczesny świat. Dlatego konieczne jest minimum 5 godzin nauki języka angielskiego w tygodniu, już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Należy również rozszerzyć ofertę edukacyjną szkół o nowe obowiązkowe przedmioty nauczania: podstawy ekonomii oraz wiedzę o ekologii i zdrowym trybie życia, w tym o odżywianiu się" zatem program wyborczy głosi piękne hasła jednak to tylko puste słowa skoro nie są realizowane nawet przy większości w radzie. Każdy obywatel Gostynina można na tym przykładzie przekonać się o wiarygodności przedstawicieli PSL.

obserwator 30.05.2023 05:44
Agnieszka 29-05-2023 18:07
Pragnę przypomnieć, ze w radzie naszego powiatu większość ma PSL i IDG i w takim razie jak działania zarządu powiatu mają sie do programu wyborczego w którym cyt. "Przepełnione klasy stały siê prawdziwą zmorą polskich szkół. W takich warunkach ciężko zapewnić edukację na odpowiednio wysokim poziomie. Rozwiązaniem jest stopniowe ograniczenie liczby uczniów w klasie do maksymalnie 25 osób." oraz dalej cyt. "Znajomość języków obcych to klucz do możliwości oferowanych przez współczesny świat. Dlatego konieczne jest minimum 5 godzin nauki języka angielskiego w tygodniu, już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Należy również rozszerzyć ofertę edukacyjną szkół o nowe obowiązkowe przedmioty nauczania: podstawy ekonomii oraz wiedzę o ekologii i zdrowym trybie życia, w tym o odżywianiu się" zatem program wyborczy głosi piękne hasła jednak to tylko puste słowa skoro nie są realizowane nawet przy większości w radzie. Każdy obywatel Gostynina można na tym przykładzie przekonać się o wiarygodności przedstawicieli PSL.
Szanowna Pani języka angielskiego uczą się dzieci od przedszkola. Więcej mają godzin języka niż matematyki. Trzeba zmienić sposób nauczania- konwersacje. Jeżeli ktoś chce się nauczyć , to naprawdę może. Kiedyś nie było takich wynalazków do nauki, w klasach po 30 uczniów i dawali radę. Brak nauczycieli z pasją i wiedzą.

Aha 30.05.2023 07:15
Konwersacje w 30 osobowej klasie? To chyba nie z nauczycielem, bo każdemu uczniowi przypadnie 1,5 minuty na lekcję :D

obserwator 30.05.2023 08:20
Aha 30-05-2023 07:15
Konwersacje w 30 osobowej klasie? To chyba nie z nauczycielem, bo każdemu uczniowi przypadnie 1,5 minuty na lekcję :D
Jeżeli w klasie jest 25 uczniów są dzielone. Wychodzi 12.

Andrzej 30.05.2023 09:33
Obserwator ty zapewne doskonale się nauczyłeś języka w 30 osobowej klasie . Drogi geniuszu z wiedzą. Jak masz wiedzę i pasję zapraszam do szkoły. popracujesz za najniższą krajową w 30 osobowej klasie to ci się odechce pisania głupot.

obserwator 01.06.2023 05:52
Andrzej 30-05-2023 09:33
Obserwator ty zapewne doskonale się nauczyłeś języka w 30 osobowej klasie . Drogi geniuszu z wiedzą. Jak masz wiedzę i pasję zapraszam do szkoły. popracujesz za najniższą krajową w 30 osobowej klasie to ci się odechce pisania głupot.
Nauczyłem się, bo bardzo chciałem zdobyć wykształcenie. Moich rodziców nie było stać na korepetycje. Dlatego uczyłem się dodatkowo w domu. Rozumiałem, że w przyszłości to się będzie opłacało. Poza tym wystarczy często systematyczna praca ucznia na lekcji i w domu. Jednak łatwiej jak się zapłaci. Takie podejście do życia.

#ktoś tam# 31.05.2023 17:27
...w zupełności zgadzam się z "# obserwator", a w szczególność ze stwierdzeniem, tu cyt.:"Brak nauczycieli z pasją i wiedzą"...

Zośka 31.05.2023 20:47
a ile jest godzin religii w szkołach? Religia do Kościoła! w Konstytucji zapisano rozdział państwa i Kościoła.

4321 29.05.2023 18:07
Dramat , rząd polski dba o to by ludzie pobierali okrojony pakiet nauczania ,bo przecież niewykształconym człowiekiem łatwiej manipulować, łatwiej wmówić nonsensy i omamić obietnicami nie do spełnienia. Szkoda szkoły w której pracowali ludzie z pasją i wiedzą.

TakaRada 30.05.2023 05:03
4321 29-05-2023 18:07
Dramat , rząd polski dba o to by ludzie pobierali okrojony pakiet nauczania ,bo przecież niewykształconym człowiekiem łatwiej manipulować, łatwiej wmówić nonsensy i omamić obietnicami nie do spełnienia. Szkoda szkoły w której pracowali ludzie z pasją i wiedzą.
Skoro tak to rozumiesz, to rzeczywiście jesteś "okrojony" Może spróbuj nauczania innego rządu na przykład Niemiec, to się dowiesz, że wojnę wywołali "naziści" i inne takie androny. To właśnie obecny rząd dba najbardziej o wykształcenie naszych dzieci. Nie mieszaj działań "lokalnych kacyków" z działaniami rządu.

Polak 31.05.2023 15:36
Tu jest Polska i rząd polski dzieli budżet samorządom . Więcej dali tam ,gdzie są ludzie z PIS. Dobrze że ty jesteś ''dokrojony'' choć tego nie widać.

Andrzej 01.06.2023 07:44
obecny polski rząd dba tylko o własną kieszeń. Okradanie Polaków opanowali do perfekcji. Oświata nigdy po wojnie nie była w tak katastrofalnym stanie jak jest obecnie.

TakaRada 01.06.2023 08:06
Andrzej 01-06-2023 07:44
obecny polski rząd dba tylko o własną kieszeń. Okradanie Polaków opanowali do perfekcji. Oświata nigdy po wojnie nie była w tak katastrofalnym stanie jak jest obecnie.
Jedź na marsz do Warszawy i tam się wypłacz.

nnnn 30.05.2023 07:15
Rząd dba o nierobów w postaci nauczycieli , którzy nagminnie udzielają korepetycji i mają godziny nadliczbowe, niech biedni nauczyciele pokażą swojezarobki...

tomek 29.05.2023 17:36
czy stac nas na dwa etaty wice chyba nie wiec ciecia w szklolach urzedzie pracy itd.....

uczen 30.05.2023 05:31
W GCE została powołana druga wice która przeważnie asystuje dyrektorowi w jego licznych wyjazdach oczywiście slużbowych

chłop 29.05.2023 17:33
Zapytajta tych z zarządu jakie one znają języki obce.

obserwator 29.05.2023 17:26
Ktoś tak pięknie napisał o misji szkoły. Zapomniał dodać tylko, że 60 procent uczniów musi korzystać z korepetycji. W szkole niestety nie może liczyć na dodatkową pomoc nauczycieli. Zmienić to wszystko. Powrócić do czasów Dyrektorów Bomby i Bazeli. Wyniki bardzo dobre, korepetycje niepotrzebne, wspaniali, mądrzy nauczyciele.

Taka 29.05.2023 18:34
A może to jednak nie wina szkoły a jedynie podstawy programowej według której nauczyciele pracują. Warto o t pomyśleć.

uczeń dyrektora Bazeli 30.05.2023 05:03
A w tamtych czasach nikt na korepetycje nie chodził??? Korepetycje zawsze były są i będą bo naszym rządzącym - z każdej opcji politycznej - nie zależy na wykształconym społeczeństwie. Czemu? Bo głupim narodem łatwiej manipulować. Tylko mądrzy Rodzice którzy chcą aby ich dzieci miały wiedzę powtórzoną i usystematyzowaną a nie tylko "piątki" posyłają swoje pociechy na dodatkowe lekcje.

TakaRada 29.05.2023 17:13
Jak powiat znajduje się w trudnej sytuacji finansowej to niech zlikwiduje to lipne stanowisko "celebryty"

stołek 29.05.2023 17:48
Jeżeli zlikwidują stołek celebryty z meblowego sklepu, to może rozpaść się koalicja rządząca, taki układ PSL-PO-IDG.

Drogowiec 29.05.2023 18:25
stołek 29-05-2023 17:48
Jeżeli zlikwidują stołek celebryty z meblowego sklepu, to może rozpaść się koalicja rządząca, taki układ PSL-PO-IDG.
Dawno stołek dla pana co udaje że umie czytać projekty drogowe powinien być zlikwidowany.

fakt 30.05.2023 05:07
Drogowiec 29-05-2023 18:25
Dawno stołek dla pana co udaje że umie czytać projekty drogowe powinien być zlikwidowany.
Nie jest ważne, że nie umie czytać projektów drogowych, ważne, że ładne zdjęcia mu przy tym robią.

Do włodka 01.06.2023 09:11
Włodek daj już spokój, ty jesteś najmądrzejszy do takiego stopnia, że sam tutaj odpowiadasz na swoje komentarze

zachmurzenie duże

Temperatura: 22°CMiasto: Gostynin

Ciśnienie: 1018 hPa
Wiatr: 10 km/h

Ogłoszenia
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama