niedziela, 14 kwietnia 2024 19:12

Wybory samorządowe 2024. Wkrótce mijają ważne terminy. Sprawdź jakie

Poniedziałek będzie ostatnim dniem, kiedy można zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego. Kilka dni później upłynie kolejny ważny termin.

Wybory samorządowe już 7 kwietnia, czyli tydzień po Wielkanocy. Przygotowują się do nich nie tylko kandydaci, ale także urzędnicy i sami wyborcy. 

Ci ostatni muszą pamiętać o kilku terminach, bo dopełnienie formalności ułatwi im udział w głosowaniu.

Wybory samorządowe: ważne terminy

Zgodnie z kalendarzem wyborczym 25 marca mija termin, do którego należy zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych. Także tych, którzy chcą oddać głos za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a i przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

„Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju należy zgłosić do Komisarza Wyborczego gminy właściwej ze względu na miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborów, ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej najpóźniej do 25 marca 2024 r. 

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje pakiet wyborczy, nie później niż w 6  dniu przed dniem głosowania” – informuje na swojej stronie samorząd Gdańska.

I dodaje, że pakiet wyborczy wraz z instrukcją głosowania zostanie dostarczony przez listonosza.

„Pakiet wyborczy doręcza się w miejscu zamieszkania wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli odbierający nie może potwierdzić odbioru, osoba doręczająca sama stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje odbierającego i przyczynę braku jego podpisu” – uczulają gdańscy urzędnicy.

Transport do lokalu wyborczego

Także 25 marca upływa termin zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. W gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

O takiej potrzebie trzeba zawiadomić swój urząd gminy lub miasta. O tym, jak ten transport będzie wyglądał (godziny i miejsca odjazdu) urzędnicy muszą poinformować konkretną osobę do 4 kwietnia.

Pełnomocnik

Z kolei 29 kwietnia mija termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Chodzi o to, że z takim pełnomocnictwem ktoś może zagłosować za inną osobę. Co ważne, pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania, co oznacza, że musi to być ktoś pełnoletni. 

Taki wniosek składa się w swoim urzędzie i trzeba mieć ze sobą pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa (zgodną z wzorem MSWIA) oraz kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
zachmurzenie duże

Temperatura: 12°CMiasto: Gostynin

Ciśnienie: 1015 hPa
Wiatr: 21 km/h

Ogłoszenia
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama