piątek, 8 grudnia 2023 13:55
Reklama

Ruszył nabór wniosków w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"

Informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla gmin z terenu województwa mazowieckiego.

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

 

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

 

Na dofinansowanie przedsięwzięć przewidziano kwotę: 1 400 000 tys. zł.

 

Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać dotację ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie gminy, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

 

Beneficjenci Programu muszą również spełniać kryteria dochodowe określone w Programie. Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

- podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,

- podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,

- najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37500 zł.

 

Wnioski gmin do WFOŚiGW w Warszawie będą przyjmowane od 21.07.2022 r. do 31.12.2022 r., w zależności od dostępności środków.

 

Osoby z terenu miasta Gostynina zainteresowane pozyskaniem dofinansowania ze środków Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty z Wydziałem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miasta Gostynina ul. Parkowa 22, pokój nr 6,
tel. 24 236 07 23.

 

www.gostynin.pl

 


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
zachmurzenie umiarkowane

Temperatura: -2°CMiasto: Gostynin

Ciśnienie: 1020 hPa
Wiatr: 12 km/h

Ogłoszenia
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama