piątek, 1 grudnia 2023 23:45
Reklama
Reklama

Ponad 11 milionów złotych promesy dofinansowania na inwestycje w Gminie Gostynin

Wójt Edmund Zieliński informuje, iż do Gminy Gostynin trafi ponad 11 milionów złotych w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
  • Źródło: www.gminagostynin.pl
Ponad 11 milionów złotych promesy dofinansowania na inwestycje w Gminie Gostynin

1. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzywie i w m. Kozice” 

W ramach zadania przewidziano:

„Przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Krzywie”. W zakres robót wchodzi:

  • przebudowa budynku stacji uzdatniania wody, wymiana instalacji i urządzeń technologicznych, wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem agregatu, budowa dwóch zbiorników wody czystej, remont i modernizacja studni nr 1 i nr 2, montaż wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, montaż wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz ogrzewania budynku SUW, wykonanie dojść i dojazdów do obiektów SUW.

„Przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Kozice”. W zakres robót wchodzi:

  • przebudowa budynku stacji uzdatniania wody, rozbudowa instalacji technologicznych, budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wody czystej, budowę sieci i zewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych wraz z siecią kanalizacji technologicznej, budowa i przebudowa wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektroenergetycznych, likwidacja otworu studziennego S2 i wykonanie otworu studziennego S2a.

Kwota dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład wynosi 8 000 000,00 zł.

2. „Remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu” 

W ramach zadania przewidziano:

- wymianę, będącej w bardzo złym stanie technicznym i wizualnym, drewnianej stolarki okiennej wraz z drewnianymi parapetami i podokiennikami,

- częściową wymianę i częściowy remont, będącej w bardzo złym stanie technicznym i wizualnym, drewnianej stolarki drzwiowej (drzwi wewnętrzne i zewnętrzne),

- remont drewnianych, będących w złym stanie technicznym i wizualnym, podłóg oraz drewnianych schodów wewnętrznych,

- remont będącej w złym stanie technicznym i wizualnym, elewacji budynku.

Powyżej wymienione działania przyniosą wielorakie korzyści nie tylko dla samego zabytku, ale także dla społeczeństwa. Dbanie o zabytki jest konieczne, aby dziedzictwo kulturowe przetrwało, a przyszłe pokolenia mogły, korzystać i podziwiać dzieła naszych przodków.

Kwota dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład wynosi 1 300 000,00 zł.

3. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jastrzębia, Belno, Pomarzanki i Osiny” 

Zakres robót obejmuje:

- przebudowę gruntowej drogi gminnej w m. Jastrzębia w zakresie profilowania koryta drogi, wykonaniu podbudowy z kruszyw naturalnych oraz nawierzchni bitumicznej,

- przebudowę gruntowej drogi gminnej w m. Belno – Pomarzanki w zakresie profilowania koryta drogi, wykonaniu podbudowy z kruszyw naturalnych oraz nawierzchni bitumicznej,

- przebudowę gruntowej drogi gminnej w m. Osiny w zakresie profilowania koryta drogi, wykonaniu podbudowy z kruszyw naturalnych oraz nawierzchni bitumicznej.

Kwota dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład wynosi 2 000 000,00 zł.

Kolejne dofinasowania dadzą Naszej Gminie możliwość realizacji projektów ważnych dla Mieszkańców. To szansa na inwestycyjny sukces w całym regionie oraz na bezpieczną i stabilną przyszłość naszej społeczności.

Rozbudowa drogi w Budach Kozickich

Gmina Gostynin otrzymała dofinansowanie w kwocie 488 548,79 zł na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy”

W chwili obecnej planowana do przebudowy droga posiada nawierzchnię gruntową bez poboczy. W ramach inwestycji droga zostanie rozbudowana oraz powstanie obustronne pobocze.

Planowany koszt inwestycji wynosi 697 926,85 zł a 70% tej kwoty zostanie sfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
!!!! 10.10.2023 14:02
Ha ha ha - ale to jest tylko promesa czyli obietnica - zwykłe gruszki na wierzbie

realista 10.10.2023 19:16
to jest obietnica kosztem samorządów w których nie rządzi PiS i które nie dostały od rządu nawet złotówki

zachmurzenie duże

Temperatura: -2°CMiasto: Gostynin

Ciśnienie: 1008 hPa
Wiatr: 6 km/h

Ogłoszenia
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama