piątek, 1 grudnia 2023 23:02
Reklama
Reklama

6,3 mln zł na szpital oraz 4 mln na oczyszczalnię ścieków ze wsparciem sejmiku Mazowsza

Aż 522 różne inwestycje udało się w tym roku zrealizować na terenie regionu płockiego dzięki wsparciu sejmiku województwa. Ponad 290 mln zł władze regionu przeznaczyły na nowe drogi, boiska, rozbudowę szkół, przedszkoli czy szpitali. Nabory do przyszłorocznych programów już trwają. Na realizację 20 programów wsparcia w przyszłym roku sejmik przeznaczył rekordowe 900 mln zł.
6,3 mln zł na szpital oraz 4 mln na oczyszczalnię ścieków ze wsparciem sejmiku Mazowsza

Nabory na 2024 rok już ruszyły!

Samorząd województwa mazowieckiego od lat wspiera miasta, gminy i powiaty w realizacji projektów ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, autorskie programy wsparcia samorządu województwa to ogromna pomoc dla gmin, powiatów i organizacji pozarządowych z całego Mazowsza. – Bardzo często słyszę od samorządów, że bez naszej pomocy finansowej te inwestycje by nie powstały. Dlatego już w tym roku uruchomiliśmy nabory do programów wsparcia, które będą realizowane w przyszłym roku. To pozwoli samorządom na lepsze zaplanowanie inwestycji. Ciągle zwiększmy także środki przeznaczane na dofinansowanie – w tym roku było to w sumie 885 mln zł, w przyszłym już ponad 900 mln zł. Zachęcam do składania wniosków i korzystania z tej pomocy.

Trwają nabory do programów wsparcia na 2024 r. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie mazovia.pl.

Ponad 110 mln zł na płocką radioterapię i oddziały

Inwestycje w placówkach zdrowia z regionu płockiego pochłonęły w tym roku ponad 110 mln zł. Najwięcej, bo przeszło 91 mln zł, sejmik Mazowsza przeznaczył w tym roku na budowę Ośrodka Radioterapii w Płocku. Ta długo wyczekiwana i finansowana w całości z budżetu województwa inwestycja pochłonęła łącznie ponad 123 mln zł. Ośrodek jest już praktycznie ukończony. Ponad 9 mln zł sejmik Mazowsza przeznaczył na rozbudowę i modernizację Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Również szpital w Gostyninie otrzymał środki na inwestycje. Kwota 6,3 mln zł została przeznaczona na termomodernizację budynków szpitala, wyposażenie czy remont studni głębinowej. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku otrzymała blisko 1,2 mln zł na zakup ambulansu sanitarnego neonatologicznego wraz z wyposażeniem.

Muzea ze wsparciem

Na pomoc finansową sejmiku Mazowsza mogą liczyć także placówki kultury z regionu płockiego. Inwestycje w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, Muzeum Mazowieckim w Płocku, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz Europejskim Centrum Artystycznym w Sannikach pochłonęły w tym roku ponad 6,7 mln zł. Na ekspozycję reliktów XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach samorząd Mazowsza przeznaczył 4,4 mln zł. Z kolei budowa budynku do celów pracowni stolarsko-malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku kosztowała przeszło 1,1 mln zł.

Projekty ważne

Najwięcej pieniędzy sejmik województwa przeznaczył w regionie płockim na inwestycje w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Przeszło 45 mln zł pozwoliło na realizację 19 projektów. To ważne i strategiczne inwestycje, które mają wpływ na rozwój całego regionu. Największe dofinansowanie (po 4 mln zł) otrzymały m.in. przebudowa stadionu miejskiego w Gąbinie, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Liszynie, modernizacja oświetlenia w Sierpcu czy przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie. Dofinansowane zostały także rozbudowy dróg – przebudowa ul. Kościuszki w Płocku, ul. Dworcowej w Sierpcu, ul. Wólczyńskiej w Sannikach czy modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Bielsk.

W trosce o klimat i czyste powietrze

Sejmik województwa dofinansowuje również proekologiczne projekty. W sumie w ramach trzech programów „Mazowsze dla klimatu”, „Mazowsze dla czystego powietrza” i „Mazowsze dla czystego ciepła” na terenie regionu płockiego zostało dofinansowanych 25 projektów. Wśród nich są m.in. rewitalizacja terenu zieleni w Soczewce, budowa tężni solankowej na terenie powiatu płockiego, nasadzenia na rzecz bioróżnorodności w Płocku czy modernizacja oświetlenia w zabytkowym parku w Rościszewie.

Zabytki

Na wsparcie samorządu województwa mogą liczyć również właściciele obiektów zabytkowych. W ramach programu „Mazowsze dla zabytków” ponad 1,4 mln zł dofinansowania trafiło na renowację 20 obiektów zabytkowych z regionu płockiego. Wśród nich znalazły się m.in.: roboty budowlane przy remoncie Spichlerza w Radzanowie, odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej dawnego młyna w Bodzanowie, roboty budowlane przy kamienicy przy ul. Kwiatka 55 w Płocku, remont dzwonnicy przy kościele pw. św. Dominika w Płocku, II etap malowania wnętrza w kościele parafialnym w Ciachcinie czy IV etap remontu konserwatorskiego elewacji ceglanych kościoła w Kobylnikach.

Obiekty sportowe

Samorząd województwa mazowieckiego przekazał ponad 3,3 mln zł wsparcia na budowę i remonty 13 obiektów sportowych w regionie płockim. Dofinansowane projekty to m.in. budowa siłowni plenerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach, boisk przy Zespole Szkół Elektroniczno-Kupieckich w Płocku, boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie czy remont hali sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym.

Pomagamy KGW

Na pomoc finansową samorządu województwa mazowieckiego mogą również liczyć gminy i powiaty z terenu całego Mazowsza. W regionie płockim najwięcej projektów zostało dofinansowanych w ramach programu „Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich”. Wsparcie otrzymało w sumie aż 160 kół gospodyń wiejskich i organizacji. To środki m.in. na zakup wyposażenia kuchni, dostosowanie świetlicy wiejskiej czy warsztaty. Sejmik przeznaczył na ten cel ponad 1 mln zł.

Wsparcie dla OSP

Z kolei w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” dofinansowanie otrzymało 61 projektów. Wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego to ponad 2,4 mln zł. Te pieniądze zostały przeznaczone m.in. na remonty i modernizację 22 budynków strażnic, zakup 10 samochodów, a także specjalistyczny sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych.

Projekty sołeckie

85 projektów sołeckich z regionu płockiego otrzymało środki finansowe w ramach programu „Mazowsze dla sołectw”. To pieniądze m.in. na zakup i montaż lamp solarnych, wykonanie oświetlenia ulicznego, budowę i wyposażenie placów zabaw, siłowni plenerowych, a także modernizacje świetlic wiejskich.

Duże wsparcie z nowych programów

W tym roku radni województwa zdecydowali o uruchomieniu kilku nowych programów wsparcia. Należą do nich m.in. „Mazowsze dla zdrowia kobiety”, „Autobusy dla mazowieckich szkół”, „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”, „Mazowsze dla zwierząt” czy „Mazowsze dla miejsc pamięci”. Każdy z programów cieszył się dużym zainteresowaniem. W regionie płockim dofinansowanie w wysokości ponad 5,6 mln zł otrzymało 47 projektów. Dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego zostały zakupione autobusy dowożące dzieci do szkół dla 7 gmin: Gąbin, Rościszewo, Gozdowo, Staroźreby, Sierpc, Mała Wieś czy Gostynin.

10 gmin skorzystało z pomocy finansowej na funkcjonowanie schronisk dla zwierząt w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt”, a 22 – ze środków na modernizację czy wyposażenie domów kultury i centrów integracyjnych. Odnowione zostaną także 4 miejsca pamięci w Kraśnicy, W Płocku – Pomnik 13 Straconych, remont pomnika stanowiącego miejsce pamięci narodowej upamiętniającego ofiary zbrodni hitlerowskiej w Sierpcu oraz wykonanie prac restauracyjnych oraz robót budowlanych przy zbiorowej mogile pomordowanych żołnierzy AK w Rościszewie.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
zachmurzenie duże

Temperatura: -3°CMiasto: Gostynin

Ciśnienie: 1007 hPa
Wiatr: 6 km/h

Ogłoszenia
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama