środa, 21 lutego 2024 02:58
Reklama
News will be here

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi

Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok".

Izabela Ślusarska z Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa omówiła projekt uchwały, a odczytała i poddała pod głosowanie przewodnicząca Rady Powiatu Katarzyna Osowicz-Szewczyk.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
zachmurzenie duże

Temperatura: 5°CMiasto: Gostynin

Ciśnienie: 1020 hPa
Wiatr: 14 km/h

Ogłoszenia
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama