Reklama

Porady prawne

Czym jest służebność i jakie są jej rodzaje?

Służebność jest ograniczonym prawem rzeczowym, którego celem jest zwiększenie użyteczności nieruchomości lub zaspokojenie potrzeb określonej osoby fizycznej poprzez ograniczenie sposobu korzystania z cudzej nieruchomości.

01.09.2020 08:56
Apelacja w postępowaniu cywilnym – podstawowe informacje

Instytucja apelacji w postępowaniu cywilnym jest uregulowana w art. 367-3911 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U z 2019, poz. 1460 z późn. zm.).

16.03.2020 15:00
Zachowek – podstawowe informacje

Śmierć bliskiej osoby prowadzi do konieczności uregulowania spraw majątkowych między spadkobiercami.

12.09.2019 10:00
Wieża Eiffla nocą… czyli zasady fotografowania zabytków i eksponatów muzealnych

Wybierając się na długo wyczekiwany urlop warto pamiętać o kilku zasadach związanych z fotografowaniem architektury (także tej zabytkowej) i eksponatów muzealnych. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że udostępnianie zdjęć znanych atrakcji turystycznych, jak m.in. paryska wieża Eiffla czy brukselskie Atomium, obwarowane jest szeregiem regulacji prawnoautorskich.

16.07.2019 10:30
Rażąca niewdzięczność jako podstawa odwołania darowizny

Darowizna jest umową uregulowaną w art. 888-902 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2018 poz. 1025 z późń. zm). Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888 k.c).

26.01.2019 13:17
Podział majątku wspólnego małżonków

Jak podzielić majątek wspólny małżonków i jakie są tego koszty.

06.09.2018 11:38
Rozwód małżonków – przesłanki pozytywne i negatywne

Małżonkowie są obowiązani do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i wierności oraz współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli (art. 23 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U z 2017, poz. 682 z późn. zm.)). Wspólne pożycie oznacza istnienie między małżonkami więzi duchowej, fizycznej oraz gospodarczej.

18.05.2018 19:04
Czy można sporządzić testament wspólny?

Dziedziczenie jest na tyle powszechną instytucją prawa, że każdy z nas powinien znać podstawowe zasady z nim związane. Aby zabezpieczyć spadkobierców przed negatywnymi skutkami sporządzenia nieważnego testamentu przydatne mogą okazać się informacje zamieszczone w poniższym artykule.

05.03.2018 16:09
Czym jest najem okazjonalny?

Umowa najmu okazjonalnego jest bardziej skomplikowana niż zwykła umowa najmu. Zawarcie takiej umowy jest korzystniejsze dla wynajmującego bowiem gwarantuje skuteczniejszą ochronę własności. Wielu najemców obawia się zawierać takie umowy – uważają bowiem, że eksmisja jest bardziej prawdopodobna niż w przypadku zwykłej umowy. Rzetelni najemcy nie powinni się jednak niczego obawiać.

09.01.2018 18:59
Kiedy stracimy prawo jazdy

Zbyt szybka jazda, przewożenie zbyt dużej ilości osób czy prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu to tylko część przewinień, za które możemy stracić uprawnienia do kierowania pojazdami.

18.11.2017 18:42
Rękojmia za wady towaru

Sprzedaż na rzecz konsumentów jest obecnie regulowana dwoma aktami prawnymi. Z dniem 25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz. U. 2017, poz. 683, z późn. zm.).

14.10.2017 07:30
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama