Reklama

Urząd Gminy Gostynin

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Gostynin podał terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych.

23.05.2024 00:00
Pierwsza sesja nowej Rady Gminy Gostynin
Pierwsza sesja nowej Rady Gminy Gostynin

We wtorek, 7 maja 2024 r. odbyła się uroczysta inauguracyjna sesja nowej Rady Gminy Gostynin. Na pierwszym posiedzeniu ślubowania złożyli radni kadencji 2024-2029, a także nowo wybrana pani wójt Renata Kędzierska. Radni przegłosowali wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy Gostynin oraz składy osobowe stałych komisji Rady Gminy Gostynin, wybierając również przewodniczących i zastępców komisji.

09.05.2024 20:40    4
Ostatnia sesja Rady Gminy Gostynin
Ostatnia sesja Rady Gminy Gostynin

W Gminie Gostynin odbyła się ostatnia sesja mijającej kadencji Rady Gminy.

09.05.2024 19:30    1
Umorzono śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w gminie
Umorzono śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w gminie

Prokurator umorzył śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez wójta i jego zastępcę.

12.04.2024 18:45    11
Dariusz Szymański nie zamierza przepraszać i czeka na rozprawy sądowe
Dariusz Szymański nie zamierza przepraszać i czeka na rozprawy sądowe

Redaktor naczelny strony portal-gostynin.pl Dariusz Szymański nie będzie prostował tekstów publikowanych na swojej witrynie i nie będzie nikogo przepraszać.

17.02.2024 16:40    49
Spotkanie dotyczące programu „Czyste Powietrze”
Spotkanie dotyczące programu „Czyste Powietrze”

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Gostynin dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

15.02.2024 11:11    1
Wsparcie dla organizacji pozarządowych
Wsparcie dla organizacji pozarządowych

W poniedziałek, 12 lutego Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński wraz ze Skarbnik Gminy Patrycją Rosą podpisali umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2024.

13.02.2024 18:00    5
Forum Sołtysów Gminy Gostynin
Forum Sołtysów Gminy Gostynin

Forum sołtysów w naszej gminie to już tradycja, tegoroczne odbyło się 2 lutego. Ta uroczystość to okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę jaką pełnią w polskiej wsi.

06.02.2024 22:00    8
Strategia Rozwoju Gminy Gostynin - ankieta
Strategia Rozwoju Gminy Gostynin - ankieta

Zapraszamy do wypełnienia ankiety nt. jakości życia w Gminie Gostynin oraz wyzwań jakie powinniśmy podjąć w najbliższych latach w ramach „Strategii Rozwoju Gminy Gostynin na lata 2025-2035".

05.02.2024 19:35    6
Strategia Rozwoju Gminy Gostynin na lata 2025-2035. Pierwsze warsztaty za nami
Strategia Rozwoju Gminy Gostynin na lata 2025-2035. Pierwsze warsztaty za nami

W związku z trwającymi obecnie pracami nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Gostynin na lata 2025-2035, w środę, 31 stycznia w Urzędzie Gminy Gostynin odbyły się pierwsze warsztaty.

02.02.2024 19:55    2
Pomoc suszowa. Wójt Gminy Gostynin informuje poszkodowanych rolników
Pomoc suszowa. Wójt Gminy Gostynin informuje poszkodowanych rolników

Wójt Gminy Gostynin w związku z otrzymaną informacją od Wojewody Mazowieckiego z dnia 17.07.2023 r. dotyczącą uruchomienia możliwości szacowania szkód powstałych w wyniku suszy przez gminne komisje, informuje poszkodowanych rolników o możliwości składania wniosków w celu oszacowania szkód w uprawach.

31.07.2023 21:33
Powstaje nowa siedziba Urzędu Gminy Gostynin

Przy ul. Bierzewickiej trwa budowa nowej siedziby Urzędu Gminy Gostynin. To będzie jeden z ładniejszych budynków w mieście.

12.07.2023 17:00    2
Wójt Edmund Zieliński wydał oświadczenie w sprawie rzekomej korupcji w Urzędzie Gminy Gostynin
06.04.2023 20:34
Spotkanie emerytowanych pracowników Urzędu Miasta

W czwartek, 23 lutego w sali posiedzeń gostynińskiego magistratu odbyło się wyjątkowe spotkanie, na które zaproszeni zostali emerytowani pracownicy Urzędu Miasta.

24.02.2023 17:27
Urząd Gminy Gostynin wypowiedział Stowarzyszeniu Miłośników Zalewu Piechota umowę dzierżawy zalewu

Urząd Gminy wypowiedział umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 marca 2023 r.

06.02.2023 16:00
Zamiana działek w Solcu

W czwartek 08.09.2022 r. w Kancelarii Notarialnej dokonano zamiany działki nr 75/6 położonej w m. Solec stanowiącej własność Gminy Gostynin na działkę nr 73/2 położoną w m. Solec stanowiącą własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha w Solcu, reprezentowanej przez Księdza Sławomira Buńkowskiego.

09.09.2022 13:00
Zmiany w uchwale budżetowej Gminy Gostynin. Więcej pieniędzy dla Ochotniczych Straży Pożarnych i UKS Zwoleń-Team [VIDEO]
01.09.2022 17:22
Rozpoczęła się budowa nowej siedziby Urzędu Gminy

W sąsiedztwie Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Bierzewickiej w ciągu dwóch lat powstanie okazały obiekt o powierzchni użytkowej 1600 m2 – siedziba Urzędu Gminy Gostynin.

21.03.2022 12:40